Pankkibarometri: Asuntoremontteihin lainaa, luotonkysyntä muuten edelleen vaisua

Finanssialan Keskusliiton tuoreen Pankkibarometrin mukaan pankinjohtajat arvioivat asunnon remontointia varten otettavien lainojen kysynnän vilkastuvan ensi vuoden alkupuolella. Muilta osin kotitalouksien luotonkysynnän arvioidaan pysyvän laimeana. Barometrikysely IV/2014 tehtiin marras-joulukuun vaihteessa.

​”Vuoden 2014 aikana kotitaloudet ovat kysyneet selvästi vähemmän lainaa kuin viime vuosina, mutta sijoitushalukkuus etenkin osakkeisiin ja osakerahastoihin jatkaa kasvuaan. Talletusten suosio sen sijaan hiipuu”, sanoo analyytikko Elina Salminen Finanssialan Keskusliitosta.

Salmisen mukaan vuosi 2014 on ollut sijoittajan kannalta hyvin tuottoisa, mikä osaltaan selittää suosion kasvua. Matala korkotaso kannustaa kotitalouksia etsimään tuottoja muualta kuin talletuksista. Myös sijoitussidonnaisten säästövakuutusten myynti on kasvussa – sen sijaan eläkevakuutusten suosio on hiipunut.

Yritykset eivät kysy investointirahoitusta Yritysten keskeisimmistä rahoitusmuodoista kasvussa ovat tällä hetkellä velkakirjamuotoinen suoraan markkinoilta sekä julkisilta toimijoilta, kuten Finveralta, hankittu rahoitus.

Yritysten odotetaan kysyvän pankkilainaa vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä lähinnä rahoituksen uudelleenjärjestelyihin sekä käyttöpääoman tarpeisiin. Pankinjohtajat arvioivat investointeja varten otettujen lainojen kysynnän pysyvän laimeana: vain 6 % barometrin vastaajista odottaa investointirahoituksen kysynnän vilkastuvan, kun taas 56 % odottaa heikentymistä.

Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.