Pankkibarometri II/2010: Lievää varovaisuutta optimismin keskellä

​Luotonottohalukkuus on kasvussa sekä kotitalouksien että yritysten kohdalla edellisvuoteen verrattuna, ilmenee Finanssialan Keskusliiton Pankkibarometrista. Odotukset ovat kuitenkin tasaantuneet vuoden ensimmäiseen kyselyyn verrattuna. Osakkeet ja rahastot ovat edelleen sijoittajien suosiossa mutta hieman varovaisemmin kuin aiemmin. Kysely toteutettiin touko-kesäkuun vaihteessa.

Kotitalouksien kiinnostus luotonottoon on edelleen kasvussa vuotta aiempaan verrattuna. Lähes puolet pankinjohtajista arvioi luotonkysynnän kasvavan kaikilla ennustejaksoilla. Arviot ovat kuitenkin hieman maltillisemmat kuin edellisessä kyselyssä maaliskuussa.

Osakkeet sijoittajien suosiossa mutta Euroopan epävarmuus näkyi

Osakkeet ovat edelleen sijoittajien suosiossa, mutta kyselyajankohtana epävarmuus oli suurempaa kuin edellisen kyselyn aikaan maaliskuussa. Kyselyajankohtana Etelä-Euroopan maiden velkaongelmat olivat mediassa laajalti esillä ja ne lisäsivät epävarmuutta sijoituskohteista niin osake- kuin korkomarkkinoilla ja tuttu ja turvallinen talletus nähtiin hyvänä vaihtoehtona. Talletusten suosion kasvuun uskoo puolet pankinjohtajista. Tämä on merkittävästi enemmän kuin edellisessä barometrissa.

Tuoreessa kyselyssä osakkeiden suosion kasvua odottaa kuusi kymmenestä pankinjohtajasta ja yksi kymmenestä odottaa suosion supistuvan, kun edellisessä kyselyssä suosion kasvua odotti seitsemän kymmenestä eikä yksikään odottanut suosion laskua.

Yritysten luotonkysynnän arvioidaan kasvavan

Pankinjohtajien arvioiden mukaan yritysten luotonkysyntä kasvaa kuluvan vuoden aikana. Puolet pankinjohtajista odottaa luotonkysynnän kasvavan toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Kaksi kolmesta pankinjohtajasta odottaa luotonkysynnän kasvavan vuoden aikajänteellä. Tuloksia tulkitessa pitää muistaa, että vuoden 2009 vertailujaksot olivat taloustaantuman pahinta aikaa. Tuotannon kasvaessa myös käyttöpääoman kysyntä kasvaa. Investointirahoituksen kysyntä on vielä kuitenkin maltillista.

Osakkeet suosiossa myös yritysten sijoituksissa

Yritysten sijoituksissa osakkeet ovat suosiossa. Talletusten suosio on myös yrityksillä jälleen kasvussa. Edellisessä kyselyssä useampi vastaaja arvioi talletusten suosion olevan laskussa kuin nousussa.