Pankkibarometri II/2011: Luotonottohalukkuus tasaantumassa

Pankinjohtajien arvioiden mukaan kotitalouksien ja yritysten luotonottohalukkuus on tasaantumassa. Taustalla on epävarmuus velkaantuneiden EU-maiden tilanteesta sekä kohonnut korkotaso. Talletusten kasvuun uskotaan vahvasti, sen sijaan muiden sijoituskohteiden suosiosta annetaan aiempaa varovaisempia arvioita. Finanssialan Keskusliiton Pankkibarometri toteutettiin touko-kesäkuun vaihteessa.

​Kotitalouksien luotonkysynnän kasvuun vuoden aikajänteellä uskoo noin puolet pankinjohtajista. Osuus on pysynyt ennallaan maaliskuun alussa tehtyyn kyselyyn verrattuna, mutta nyt luotonkysynnän heikentymiseen uskovien osuus on kasvanut. Osuus on noussut neljästä prosentista 12 prosenttiin.

Kotitalouksien talletusten kasvuun uskotaan

Kaksi kolmesta pankinjohtajasta arvioi talletusten suosion olevan nousussa kotitalouksien sijoituskohteena. Maaliskuussa puolet pankinjohtajista odotti talletusten kasvua. Sen sijaan osakkeiden ja osakerahastojen suosio on laskussa. Nyt kaksi viidestä arvioi osakkeiden ja osakerahastojen suosion olevan nousussa, kun vielä maaliskuussa kaksi kolmesta pankinjohtajasta odotti osakkeiden ja osakerahastojen kasvua. Noin kolmannes vastaajista uskoo vakuutussäästämisen kasvuun, kun maaliskuussa tätä mieltä oli joka toinen vastaaja. Viidennes odottaa kiinteistö- ja asuntosijoitusten kasvua.

Epävarma taloustilanne heijastuu yritysten luotonkysyntään

Pankinjohtajista aiempaa harvempi odottaa yritysten luotonkysynnän kasvua. Kaksi viidestä vastaajasta odottaa luotonkysynnän kasvua vuoden aikajänteellä. Maaliskuun kyselyssä luotonkysynnän kasvua ennakoi vielä kaksi kolmesta pankinjohtajasta.

Osakkeiden ja osakerahastojen suosio on laskussa myös yritysten sijoituskohteena. Vajaa puolet vastaajista odottaa osakkeiden ja osakerahastojen kasvua. Talletusten kasvuun uskoo runsas puolet pankinjohtajista. Kiinteistö- ja asuntosijoitusten kasvua odottaa neljännes vastaajista.