Pankkibarometri: Investointien heikkous painaa yritysten luotonkysyntää, asuntoluototuksessa orastavia merkkejä paremmasta

  • Finanssiala ry:n tuoreen Pankkibarometrin mukaan yritysten luotonkysyntä on loppuvuoden aikana ollut alavireistä ja odotukset lähikuukausille ovat edelleen heikot.
  • Myös kotitalouksien luotonkysyntä on ollut hiljaisempaa kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
  • Pankinjohtajien odotukset kotitalouksien lainanottohalukkuudesta alkuvuodelle 2024 ovat vielä väheneviä, mutta pieniä elpymisen merkkejä on nähtävissä.

Pankkibarometrissään Finanssiala ry kysyy neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä. Barometrikysely IV/2023 tehtiin pankinjohtajille marraskuussa.

Pankinjohtajat arvioivat barometrissa, että yrityksille on myönnetty loppuvuoden aikana vähemmän luottoja kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Barometrikyselyn vastauksissa myös yritysten lähikuukausien luotonkysynnän odotukset ovat edelleen heikot. Erityisesti luotonkysyntä investointeihin näyttäisi vähentyvän vahvasti. Vastaajat arvioivat, että luottoja otetaan lähinnä käyttöpääomaa ja rahoituksen uudelleenjärjestelyjä varten.

”Barometrikyselyn tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että Suomen talous on taantumassa. Rakentaminen ja muu investointitoiminta on vähenemässä, mikä näkyy myös yritysten luotonkysynnässä. Vaikeisiin aikoihin viittaa myös se, että julkisten rahoitusmuotojen käyttö on kasvussa. Yrityksille suunnattuja investointi- ja muita tukia on kehitettävä siten, ettei julkinen rahoitus heikennä yksityisen rahoituksen kysyntää”, toteaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Mariia Somerla.

Kotitalouksien luotonkysynnässä valonpilkahdus

Pankkibarometrin vastaajat arvioivat, että kotitalouksien luotonkysyntä on ollut vuoden 2023 lopulla vuodentakaista hiljaisempaa. Orastavia merkkejä käänteestä voi kuitenkin olla ilmassa. Yhä useampi vastaaja arvioi kysynnän pysyneen ennallaan tai jopa vilkastuneen.

Odotukset kotitalouksien lähiajan luotonkysynnästä ovat edelleen heikot, mutta muutama vastaaja odottaa jo kysynnän kasvavan vuodentakaiseen verrattuna. Etenkin oman asunnon hankinnan odotetaan alkavan taas kiinnostaa. Erilaisten lainanhoidon joustomahdollisuuksien käyttö on enää lievässä kasvussa. Kotitalouksien kiinnostus korkorahastoja ja talletustilejä kohtaan on pysynyt korkealla.

”Kotitalouksien luotonkysyntä on edelleen heikkoa, mutta kysynnässä saattaa olla pieniä merkkejä kääntymisestä parempaan suuntaan. Hallitus päätti alentaa takautuvasti varainsiirtoveroa lokakuusta lähtien ja poistaa ensiasunnon varainsiirtoveron verovapauden 1.1.2024. Nämä toimet ovat todennäköisesti vauhdittaneet loppuvuoden asuntokauppaa. Lisäksi inflaation hidastumisen seurauksena Euroopan keskuspankki päätti pitää ohjauskorkonsa ennallaan. Rahapoliittisen päätöksen jälkeen markkinakorot ovat laskeneet. Tämä osaltaan edesauttaa asuntokaupan piristymistä jatkossa”, arvioi Somerla.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan