Pankkibarometri: Kotitalouksien luotonkysyntä tasaantumassa

Finanssiala ry:n tuoreen Pankkibarometrin mukaan yritysten luotonkysynnässä on odotettavissa alkuvuonna 2022 edelleen kasvua. Loppuvuoden 2021 aikana yrityksille on luottoja myönnetty enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kotitalouksien luotonkysyntä on selvästi tasaantumassa. Yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista pankinjohtajista odottaa luotonkysynnän pysyvän alkuvuonna edellisen vuoden tasolla. Barometrikysely IV/2021 tehtiin marras-joulukuun vaihteessa, jolloin koronan omikron-virusmuunnos ei vielä vaikuttanut merkittävästi vastauksiin.

Pankinjohtajat arvioivat barometrissa, että yrityksille on myönnetty kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen aikana enemmän luottoja kuin viime vuonna samaan aikaan. Yritysten luotonkysynnän odotetaan kasvavan myös alkuvuoden 2022 aikana. Yli 50 prosenttia vastaajista uskoo kysynnän vilkastuvan. Vastaajat arvioivat, että luottoja otetaan edelleen investointeja, käyttöpääomaa, yritysjärjestelyjä ja rahoituksen uudelleenjärjestelyjä varten.

Kotitalouksille on myönnetty kuluvan vuosineljänneksen aikana enemmän luottoja kuin vuosi sitten. Odotukset kotitalouksien lähiajan luotonkysynnästä ovat kuitenkin tasaantumassa. Yli 60 prosenttia vastaajista uskoo luotonkysynnän pysyvän alkuvuonna edellisen vuoden tasolla. Pankinjohtajat arvioivat myös, että luottoja kysytään alkuvuonna aiempaa enemmän vain kulutustavaroiden hankintaan.

Osakerahasto- ja osakesijoittamisen suosio on kotitalouksien keskuudessa edelleen vahvaa. Kotitalouksia kiinnostavat myös säästövakuutukset ja varojen pitäminen talletustilillä.

”Kotitalouksien luotonkysynnässä on nähtävissä tasaantumisen merkkejä. Asuntokauppojen määrän normalisoituminen ja asuntojen hintojen nousun hidastuminen heijastuvat barometrin tuloksiin. Koronapandemian ensivaiheen vaikutus asuntomarkkinoihin näyttää olevan ohitse, nyt siirrytään maltillisemman kasvun aikaan”, arvioi Finanssiala ry:n asiantuntija Mariia Somerla.

”Yritysten positiiviset tulosjulkistukset näkyvät yritysrahoituksen tarpeessa. Yritysten oman tulorahoituksen lisäksi eniten kasvussa ovat pankkiluotot. Uutta pankkisääntelyä laadittaessa onkin tärkeää pitää huolta siitä, että pankeilla säilyvät mahdollisuudet vastata yritysten luotonkysyntään nyt ja tulevaisuudessa. Yritykset hakevat rahoitusta myös osakeantien ja pääomasijoituksien kautta. Helsingin pörssi odottaakin kuluvalta vuodelta ennätyksellistä listautumisvuotta”, Somerla sanoo.

Pankkibarometrissään Finanssiala ry kysyy neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan