Pankkibarometri: Kiristynyt rahapolitiikka heikentää sekä kotitalouksien että yritysten luotonkysyntää

  • Alkuvuoden aikana kotitalouksien luotonkysyntä on ollut selvästi vähäisempää kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, selviää Finanssiala ry:n tuoreesta Pankkibarometristä.
  • Odotukset kotitalouksien lähikuukausien luotonkysynnästä ovat myös merkittävästi heikentyneet.
  • Niin ikään yritysten luotonkysyntä on ollut alavireistä ja odotukset ovat heikot.
  • Vastauksissa näkyy Euroopan keskuspankin rahapolitiikan kiristämisen vaikutukset luotonkysyntään.
  • Barometrikysely I/2023 tehtiin pankinjohtajille helmikuussa

Pankkibarometrissään Finanssiala ry kysyy neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Pankinjohtajat arvioivat barometrissa, että kotitalouksille on myönnetty alkuvuoden 2023 aikana selvästi vähemmän luottoja kuin viime vuonna samaan aikaan. Lähes jokainen barometrin vastaaja on arvioinut, että kuluvalla vuosineljänneksellä luottoja on myönnetty vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Odotukset kotitalouksien lähiajan luotonkysynnästä ovat myös merkittävästi heikentyneet. Kotitalouksien taloudellisten tilanteiden eriytyminen näkyy lainanhoidon kaikkien joustomahdollisuuksien kysynnän kasvuna. Kotitalouksien kiinnostus korkorahastoja ja talletustilejä kohtaan on lisääntynyt.

Pankinjohtajat arvioivat, että myös yrityksille on myönnetty alkuvuonna vähemmän luottoja kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Barometrikyselyn vastausten perusteella myös yritysten luotonkysynnän odotukset ovat merkittävästi heikentyneet. Erityisesti luotonkysyntä investointeihin näyttäisi heikentyneen selvästi. Vastaajat arvioivat, että luottoja otetaan lähinnä käyttöpääomaa ja rahoituksen uudelleenjärjestelyjä varten. Yritysten rahoituslähteistä erityisesti julkisen rahan käyttö on edelleen kasvussa.

”Euroopan keskuspankki on kiristänyt nopeasti rahapolitiikkaa korkean inflaation selättämiseksi. Tämän seurauksena markkinakorot ovat nousseet ja luotonkysyntä on ollut vähäisempää kuin viime vuonna vastaavaan aikaan”, arvioi Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Mariia Somerla.

”Heikentyneestä taloustilanteesta huolimatta, teollisuuden tilauskirjat ja työllisyys ovat pysyneet hyvällä tasolla. Tilastokeskuksen tekemän kuluttajien luottamustutkimuksen mukaan kuluttajat arvoivat oman rahatilanteensa helmikuussa edelleen hyväksi. Luottamustutkimuksessa 78 prosenttia kuluttajista uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana”, kertoo Somerla.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan