Pankkibarometri: Kotitaloudet ja yritykset valmistautumassa pandemian jälkeiseen aikaan

Kotitalouksien luotonkysyntä on alkuvuoden 2021 aikana ollut vilkasta Pankkibarometrin mukaan.

Myös pankinjohtajien odotukset lainanottohalukkuudesta ovat hyvät.

Kysely tehtiin pankinjohtajille helmi-maaliskuun vaihteessa.

Yritysten luotonkysyntä oli alkuvuonna edelleen heikkoa mutta alavireisyys on kuitenkin vähenemässä. Kevään luotonkysyntää koskevien odotusten tarkastelussa on otettava huomioon, että vertailuajankohtana keväällä 2020 kysyntä hiljeni voimakkaasti koronapandemian puhjettua.

Pankinjohtajat arvioivat barometrissa, että kotitalouksille on myönnetty alkuvuoden aikana selvästi enemmän luottoja kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Myös odotukset kotitalouksien lähiajan luotonkysynnästä ovat edelleen kasvussa. Pankinjohtajat arvioivat barometrissä, että keväällä kysytään luottoja aiempaa enemmän oman asunnon ostoon, remontointiin ja kulutustavaroiden hankintaan. Lisäksi osakerahasto- ja osakesijoittamisen suosion arvioidaan olevan kotitalouksien keskuudessa edelleen suurta. Myös lainanottohalukkuus sijoitustoiminnan rahoittamiseen on pysynyt hyvänä.

Sen sijaan yrityksille myönnettyjen luottojen määrä on ollut alkuvuonna edelleen vähäisempää kuin viime vuonna samaan aikaan. Koronakriisin talousvaikutukset näkyvät siten edelleen vahvasti yrityslainamarkkinoilla. Lisäksi julkista rahaa on korona-aikana ollut tarjolla normaalia enemmän, mikä on osaltaan voinut vähentää yritysten tarvetta pankkiluotoille.

Yritysten luotonkysynnässä odotetaan kuitenkin alavireisyyden jo vähenevän. Pankinjohtajat arvioivat, että pankkiluottoja tarvitaan lisää käyttöpääomaan ja rahoituksen uudelleenjärjestelyihin. Yrityskauppoihin ja -järjestelyihin liittyvän luotonkysynnän odotetaan myös lisääntyvän, mikä voi kertoa yritysten halusta laajentaa tuotantoaan muuten kuin investointien kautta.

”Pankkibarometrissä nähdään, että yritykset ja kotitaloudet varautuvat jo asteittain pandemian jälkeiseen aikaan. Kotitalouksille on kertynyt säästöjä, mutta talletustilien sijasta varoille etsitään parempaa tuottoa muista kohteista. Lisäksi kotitaloudet edelleen panostavat asumisen laatuun ja viihtyvyyteen etätyöoloissa”, Finanssiala ry:n asiantuntija Mariia Somerla toteaa.

”Koronapandemian pitkittyminen on taloudellisesti kurittanut monia yrityksiä, joten ympäristö on erittäin otollinen yrityskaupoille ja -järjestelyille. Julkisen rahan ja pankkiluottojen lisäksi yritykset hakevat rahoitusta osakeantien ja pääomasijoituksien kautta. Helsingin pörssi odottaa hyvää listautumisvuotta: alkuvuonna jo neljä yhtiötä on ilmoittanut pörssilistautumisannista,” Somerla kertoo.

Pankkibarometrissään Finanssiala ry kysyy neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat