Pankkibarometri: Kotitalouksien ja yritysten luotonkysyntä edelleen alavireistä mutta odotuksissa ensimerkkejä paremmasta

  • Kotitalouksien luotonkysyntä on ollut hiljaisempaa alkuvuonna 2024 viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
  • Finanssiala ry:n Pankkibarometrin mukaan yhä useampi vastaaja arvioi kuitenkin kysynnän pysyneen ennallaan tai jopa vilkastuneen.
  • Odotukset kotitalouksien lähiajan luotonkysynnästä ovat edelleen heikot, mutta suunta on hieman aiempaa parempaan.
  • Yritysten luotonkysyntä on ollut alavireistä, ja odotukset ovat edelleen matalalla tasolla.
  • Barometrikysely I/2024 tehtiin pankinjohtajille helmikuussa.

Pankkibarometrissään Finanssiala ry kysyy neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Pankinjohtajat arvioivat barometrissa, että kotitalouksien luotonkysyntä on edelleen alkuvuonna ollut vuodentakaista hiljaisempaa. Poikkeuksellisen alhaalla ollut saldoluku on alkanut kuitenkin nousta. Yhä useampi vastaaja arvioi kysynnän pysyneen ennallaan tai jopa vilkastuneen.

Odotukset kotitalouksien lähiajan luotonkysynnästä ovat edelleen heikot, mutta nyt jo 22 prosenttia vastaajista odottaa kysynnän kasvavan vuodentakaiseen verrattuna. Kotitalouksien erilaisten lainanhoidon joustomahdollisuuksien käyttö on palautunut kohti normaalia tasoa. Säästöissä ja sijoituksissa kotitalouksia kiinnostavat korkorahastojen ja talletustilien lisäksi nyt myös osakkeet, osakerahastot ja säästövakuutukset.

Barometrin vastaajat arvioivat, että yrityksille on myönnetty alkuvuoden aikana vähemmän luottoja kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Saldoluku nousi kuitenkin merkittävästi -61 pisteestä -25 pisteeseen. Yritysten luotonkysynnän odotukset ovat edelleen heikot, ja luotonkysyntä investointeihin näyttäisi edelleen heikentyvän. Pankinjohtajat arvioivat, että luottoja otetaan lähinnä käyttöpääomaa ja rahoituksen uudelleenjärjestelyjä varten. Yritysten rahoituslähteistä julkisen rahan käyttö on pysynyt ennallaan.

”Kotitalouksien luotonkysyntä on heikkoa, mutta kysynnässä saattaa olla pieniä merkkejä kääntymisestä parempaan suuntaan. Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattorin mukaan kuluttajat pitivät edelleen ajankohtaa heikkona lainanotolle ja säästämiselle, vaikka näkemykset ovat hieman parantuneet”, toteaa Finanssiala ry:n (FA) johtava asiantuntija Mariia Somerla.

Somerla muistuttaa, että monet seuraavat nyt aiempaa tarkemmin Euroopan keskuspankin rahapoliittisia päätöksiä ennen kuin lähtevät asuntokaupoille.

“Oman talouden suunnittelun ja maksukyvyn varmistamisen kannalta on tärkeää tietää, mille tasolle korko asettuu.”

”Yritysten luotonkysynnän tilanne ja lähiajan näkymät ovat edelleen heikkoja, mikä ei lupaa hyvää talouskasvulle. Investointien käynnistymistä joudutaan yhä odottamaan. Aiemmin kasvussa olleen julkisten toimijoiden tarjoaman rahoituksen käytön arvioidaan nyt pysyvän ennallaan. On pidettävä huolta siitä, ettei julkinen rahoitus syrjäytä yksityistä rahoitusta”, toteaa Somerla.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan