Pankkibarometri: Kotitalouksien ja yritysten luotonkysyntä jatkuu laimeana

  • Kotitalouksien ja yritysten luotonkysyntä on selvästi vähäisempää kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, selviää Finanssiala ry:n (FA) Pankkibarometrista.
  • Odotukset kotitalouksien ja yritysten lähikuukausien luotonkysynnästä ovat myös heikot.
  • Pankkibarometrin vastauksissa näkyvät Euroopan keskuspankin rahapolitiikan kiristämisen vaikutukset luotonkysyntään.
  • Vastaavasti kiinnostus talletustilejä ja kaikkia lainanhoidon joustomahdollisuuksia kohtaan ovat kasvaneet.

Pankkibarometrissään Finanssiala ry kysyy neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.  Vuoden 2023 toinen kysely tehtiin pankinjohtajille toukokuussa.

Lähes jokainen barometriin vastaaja on arvioinut, että kuluvalla neljänneksellä luottoja on myönnetty kotitalouksille vähemmän kuin vuotta aiemmin. Odotukset kotitalouksien lähiajan luotonkysynnästä ovat myös heikot. Kotitalouksien taloudellinen tilanne on eriytynyt ja se näkyy kysynnän kasvuna lainanhoidon joustomahdollisuuksissa. Kotitalouksien kiinnostus korkorahastoja ja talletustilejä kohtaan on lisääntynyt.

Barometrikyselyn vastauksissa myös yritysten luotonkysyntä on heikentynyt eikä sen odoteta piristyvän lähikuukausina. Erityisesti luotonkysyntä investointeihin näyttäisi heikentyneen selvästi. Vastaajat arvioivat, että luottoja otetaan lähinnä käyttöpääomaa ja rahoituksen uudelleenjärjestelyjä varten.

”Korkojen nousu ja elinkustannusten yleinen kallistuminen leikkaavat nyt kuluttajien ostovoimaa. Asuntokaupan alavire on jatkunut jo useita kuukausia. Monet ovat jääneet odottamaan Euroopan keskuspankin koronnostojen loppumista ennen kuin lähtevät taas asuntokaupoille. Oman talouden suunnittelun ja maksukyvyn varmistamisen kannalta on tärkeää tietää, mille tasolle korko asettuu”, toteaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Mariia Somerla.

“Lainojen ennenaikainen takaisinmaksu on lisääntynyt lainanhoidon joustokeinona niillä, joille se on mahdollista. Kotitaloudet ovat maksaneet ylimääräisiä lyhennyseriä ennen lainan korontarkistuspäivää ja siten pienentäneet tulevia korkokulujaan.” Somerla arvioi.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan