Pankkibarometri: Kotitalouksien luotonkysyntä heikkenee entisestään

Finanssialan Keskusliiton
tuoreen Pankkibarometrin mukaan pankinjohtajat arvioivat kotitalouksien
luotonkysynnän jatkuvan poikkeuksellisen vaisuna ja jopa heikkenevän
edelleen. Yritysten luotonottohalukkuuden heikkenemisen pankinjohtajat
arvioivat sen sijaan taittuvan loppuvuonna. Barometrikysely III/2013
tehtiin syyskuun alussa.

​Finanssialan Keskusliiton tuoreen Pankkibarometrin mukaan pankinjohtajat arvioivat kotitalouksien luotonkysynnän jatkuvan poikkeuksellisen vaisuna ja jopa heikkenevän edelleen. Yritysten luotonottohalukkuuden heikkenemisen pankinjohtajat arvioivat sen sijaan taittuvan loppuvuonna. Barometrikysely III/2013 tehtiin syyskuun alussa.

”Talouden näkymien epävarmuus, heikentyvä työllisyystilanne ja lainamarginaalien leventyminen ovat todennäköisesti vaikuttaneet pankinjohtajien arvioihin kuluttajien luotonkysynnästä”, sanoo analyytikko Elina Salminen Finanssialan Keskusliitosta.

Haastava toimintaympäristö, pankkivero ja kiristyvä sääntely näkyvät asiakkaille aiempaa korkeampina lainamarginaaleina ja asiakasmaksuina. Yritykset myös kysyvät vähemmän pankkiluottoja, koska investointihaluja on vähän.

Osakkeet ja osakerahastot pitävät pintansa kotitalouksien sijoituskohteina

Pankinjohtajien arvioiden mukaan kotitalouksien luotonkysyntä jatkui vuoden takaista tilannetta selvästi laimeampana vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. Luotonkysynnän odotetaan myös heikentyvän entisestään vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Erilaisista sijoitusvaihtoehdoista joukkovelkakirjojen ja korkorahastojen suosion arvioidaan vähentyneen kotitalouksien keskuudessa. Osakkeet ja osakerahastot ovat edelleen suosittuja sijoituskohteita, mutta niiden suosion kasvuun uskoo kuitenkin hieman harvempi vastaaja kuin kahdessa edellisessä kyselyssä.

Yritysten rahoituksen kysyntä vaisua

Yritysten luotonkysyntä jatkuu vaisuna. Rahoitusta ei juuri kysytä investointeja varten. Vastaajista aikaisempaa harvempi kuitenkin uskoo tilanteen heikkenevän edelleen vuoden lopulla. Pitkän ajan keskiarvoon verrattuna kysynnän odotetaan tosin pysyvän vielä vaisuna.

Pankkibarometri III/2013