Pankkibarometri: Kotitalouksien luotonkysyntä kasvussa

Finanssialan Keskusliiton tuoreen Pankkibarometrin mukaan pankinjohtajat arvioivat kotitalouksien luotonkysynnän olevan kasvussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Jo kesäkuun barometri osoitti kotitalouksien luotonkysynnän selvää piristymistä. Luotonkysynnän arvioidaan myös jatkuvan vilkkaampana kuin vuosi sitten. Yritysten luotonkysynnän arvioidaan sen sijaan vähenevän vuoden kolmannella neljänneksellä. Barometrikysely III/2015 tehtiin elo-syyskuun vaihteessa.

​Pankinjohtajat odottavat kotitalouksien lainojen kysynnän kohdistuvan etenkin oman asunnon hankintaan ja peruskorjaukseen. Myös sijoitustoimintaa varten otettujen lainojen kysynnän odotetaan kasvavan.

Kotitalouksien sijoitushalukkuuden odotetaan edelleen kasvavan. Erityisesti vakuutussäästäminen ja asuntosijoittaminen kiinnostavat kotitalouksia. Osakkeiden ja osakerahastojen pitkään jatkunut voimakas kasvu sen sijaan hiipui vuoden kolmannella neljänneksellä. Myös talletusten suosio sijoituskohteena on laimeaa.

”On positiivista nähdä kotitalouksien sijoitushalukkuuden yhä kasvavan. Viimeaikainen markkinaheilahtelu voi vaikuttaa osakkeiden ja osakerahastojen suosioon nyt. Kotitalouksien sijoitustoiminta vaikuttaa silti pysyvän vilkkaana”, summaa analyytikko Valtteri Vuorio Finanssialan Keskusliitosta.

Yritysten luotonkysynnän odotetaan laimentuvan

Pankkibarometrin vastaajat arvioivat yritysten luotonkysynnän vähenevän vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä. Lisäksi vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä pankinjohtajat odottavat kysynnän edelleen heikentyvän viime vuoteen verrattuna. Erityisesti investointeja varten otettujen lainojen kysyntä heikkenee.

Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.