Pankkibarometri: Kotitalouksien luotonkysyntä säilyy vilkkaana – yritysten luototuksessa hiljaisempaa

Alkuvuodesta lainoitusta haetaan sekä oman asunnon ostoon tai remontointiin että kulutustavaroiden hankintaan. Kuva: Shutterstock.com

Finanssiala ry:n tuoreen Pankkibarometrin mukaan kotitalouksien luotonkysyntä on loppuvuoden 2020 aikana vilkastunut selvästi. Koronapandemian vaikutus näyttää jääneen vain tilapäiseksi pudotukseksi. Myös pankinjohtajien odotukset kotitalouksien lähikuukausien lainanottohalukkuudesta ovat hyvät. Sen sijaan yritysten luotonkysyntä on edelleen heikkoa. Loppuvuoden aikana luottoja on myönnetty selvästi vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Barometrikysely IV/2020 tehtiin pankinjohtajille marras-joulukuun vaihteessa.

Pankinjohtajat arvioivat barometrissa, että kotitalouksille on myönnetty vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä selvästi enemmän luottoja kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Myös odotukset kotitalouksien lähiajan luotonkysynnästä ovat kasvussa. Pankinjohtajat arvioivat, että alkuvuodesta lainoitusta kysytään aiempaa enemmän sekä oman asunnon ostoon tai remontointiin että kulutustavaroiden hankintaan. Lainanottohalukkuus myös sijoitustoiminnan rahoittamiseen on kasvanut. Barometriin vastaajat arvioivat, että yleisestikin kotitalouksien kiinnostus osakerahasto- ja osakesijoittamiseen on noussut poikkeuksellisen korkealle.

Sen sijaan yrityksille myönnettyjen luottojen määrä on ollut tämän vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä vähäisempää kuin viime vuonna samaan aikaan. Koronakriisin talousvaikutukset näkyvät siten edelleen vahvasti yrityslainamarkkinoilla. Julkista rahaa on korona-aikana ollut tarjolla normaalia enemmän, mikä on voinut vähentää yritysten tarvetta pankkiluotoille.

Yritysten luotonkysynnän odotetaan edelleen heikkenevän alkuvuoden 2021 aikana. Investointien vähyys näkyy luotonkysynnän vähäisyytenä. Pankinjohtajien arvio on, että pankkiluottoja tarvitaan silti lisää käyttöpääomaan ja rahoituksen uudelleenjärjestelyihin. Yrityskauppoihin ja -järjestelyihin liittyvän luotonkysynnän odotetaan palautuvan koronakriisiä edeltäneelle tasolle, mikä voi kertoa yritysten halusta laajentaa tuotantoaan muuten kuin investointien kautta.

”Koronakriisin toisesta aallosta huolimatta kotitalouksien lainanottohalukkuus on loppuvuonna vilkastunut. Koska kotitaloudet eivät osta lomamatkoja ulkomaille, rahaa jää sijoittamiseen sekä asumisen laadun ja viihtyvyyden parantamiseen etätyöoloissa”, arvioi Finanssiala ry:n asiantuntija Mariia Somerla.

”Koronakriisi ja julkisen rahan tavanomaista suurempi tarjonta näkyvät yritysten heikossa luotonottohalukkuudessa. Koronakriisi on jakanut yrityksiä kriisistä hyötyjiin ja häviäjiin, joten ympäristö yrityskaupoille ja -järjestelyille on erittäin otollinen. On mielenkiintoista seurata, kehittyykö ensi vuoden tilanne yritysrahoituksen kysynnässä pankkien ennakoimalla tavalla”, Somerla toteaa.

Pankkibarometrissään Finanssiala ry kysyy neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Pankkibarometri IV/2020 -raportti