Pankkibarometri: Pankinjohtajien odotukset yritysten luotonkysynnästä vahvistuneet

Pankinjohtajat arvioivat yritysten investointeja varten otettavien luottojen kysynnän jatkuvan vilkkaampana kuin vuotta aiemmin, selviää Finanssialan Keskusliiton tuoreesta Pankkibarometrista. Keskeisimmistä rahoitusmuodoista etenkin pankkiluottojen ja markkinoilta hankittavan rahoituksen käytön uskotaan kasvavan.

Barometrikyselyssä pankinjohtajat arvioivat yritysten luotonkysynnän vilkastuneen hieman vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Lisäksi yritysten luotonkysynnän odotetaan jatkuvan viime vuotta vahvempana vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Arvioiden mukaan luottojen kysyntä investointeja varten jatkuu jonkin verran vilkkaampana kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

”Pankinjohtajien odotukset yritysten luotonkysynnästä, etenkin investointirahoituksen kysynnästä, komppaavat muita kyselytutkimuksia yritysten tunnelmista. Suhdanneodotukset vaikuttavat olevan aiempaa positiivisempia”, toteaa analyytikko Valtteri Vuorio Finanssialan Keskusliitosta.

Pankinjohtajat arvioivat myös kotitalouksien luotonkysynnän olleen vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Luotonkysynnän arvioidaan myös jatkuvan ainakin vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä vilkkaampana kuin vuotta aiemmin.

Kotitalouksien luotonkysynnän odotetaan kohdistuvan etenkin oman asunnon hankintaan, asunnon remontointiin sekä sijoitustoimintaan. Lainanhoidon joustomahdollisuuksista lyhennysvapaiden käytön sekä laina-ajan pidentämisen uskotaan lisääntyvän.

Pankinjohtajat arvioivat myös kotitalouksien sijoitushalukkuuden olevan yhä kasvussa. Odotukset osakkeiden ja osakerahastojen kysynnästä ovat jatkaneet nousuaan edellisestä kyselystä, mutta myös kiinteistöjen ja niihin liittyvien sijoitustuotteiden arvioidaan kiinnostavan kotitalouksia.

Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä. Barometrikysely IV/2016 tehtiin joulukuussa.