Pankkibarometri: Talletustilit ja korkorahastot kasvattavat suosiotaan – heikentyvä taloustilanne vähentää selvästi luotonkysyntää

  • Finanssiala ry:n tuoreen Pankkibarometrin mukaan loppuvuoden aikana kotitalouksien luotonkysyntä on ollut selvästi vähäisempää kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
  • Odotukset kotitalouksien lähikuukausien luotonkysynnästä ovat myös merkittävästi heikentyneet.
  • Yritystenkin luotonkysyntä on ollut alavireistä ja odotukset ovat heikot.
  • Barometrikysely IV/2022 tehtiin pankinjohtajille marraskuussa.

Pankkibarometrissään Finanssiala ry kysyy neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Pankinjohtajat arvioivat barometrissa, että kotitalouksille on myönnetty loppuvuoden 2022 aikana selvästi vähemmän luottoja kuin viime vuonna samaan aikaan. Odotukset kotitalouksien lähiajan luotonkysynnästä ovat myös merkittävästi heikentyneet. Kuluttajahintojen ja markkinakorkojen nousun myötä lainanhoidon joustomahdollisuuksien kysyntä on vilkastunut. Pörssikurssit ovat kuluvana vuonna laskeneet, joten oman talouden sopeutumiskyvyn vaalimiseksi talletustilien ja korkorahastojen suosio on kasvanut.

Pankkibarometrin vastaajat arvioivat, että yrityksille on myönnetty syksyn aikana vähemmän luottoja kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Barometrikyselyn vastauksissa myös yritysten luotonkysynnän odotukset ovat merkittävästi heikentyneet. Taloustilanteen ja -näkymien heikkeneminen heijastuu yritysten luotonkysyntää koskevissa odotuksissa. Vastaajat arvioivat, että luottoja otetaan lähinnä käyttöpääomaa ja rahoituksen uudelleenjärjestelyjä varten. Yritysten rahoituslähteistä erityisesti julkisen rahan käyttö on kasvussa.

”Kotitaloudet ja yritykset sopeuttavat omaa talouttaan nykyisen taloustilanteen ja -näkymien mukaiseksi. Taloustilanteen heikentyessä kotitalouksien ja yritysten luotonkysyntä hidastuu ja säästäminen lisääntyy. Kotitalouksien velkaantumisen kasvu tasaantuu, kun asuntomarkkinat viilenevät. Lainanhoidon joustomahdollisuuksien hyödyntäminen on vilkastunut, vaikka useat kotitaloudet ovat korkosuojanneet asuntolainansa”, arvioi Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Mariia Somerla.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan