Pankkibarometri: Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset heijastuvat kotimaiseen luotonkysyntään

  • Kevään 2022 aikana kotitalouksien luotonkysyntä on ollut selvästi vähäisempää kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, selviää Finanssiala ry:n tuoreesta Pankkibarometristä.
  • Odotukset kotitalouksien lähiajan luotonkysynnästä ovat myös merkittävästi heikentyneet.
  • Yrityksille luottoja on myönnetty keväällä vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.
  • Odotukset yritysten luotonkysynnässä ovat myös selvästi heikentyneet.

Barometrikysely II/2022 tehtiin pankinjohtajille toukokuussa. Venäjän kuukausia kestänyt hyökkäyssota Ukrainassa heijastuu barometrin tuloksissa

Pankinjohtajat arvioivat barometrissa, että kotitalouksille on myönnetty kevään 2022 aikana selvästi vähemmän luottoja kuin viime vuonna samaan aikaan. Odotukset kotitalouksien lähiajan luotonkysynnästä ovat myös merkittävästi heikentyneet. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan heikensi yleisesti kuluttajien luottamusta, mikä heijastuu barometrin tuloksissa yhdessä korkojen odotetun nousun kanssa.

Ensimmäistä kertaa kyselyn historiassa yksikään vastaajista ei odota luotonkysynnän vilkastuvan. Korkojen nousun myötä myös lainanhoidon joustomahdollisuuksien kysyntä on lievästi vilkastunut.

Eri sijoituskohteiden suosioissa on nähtävissä selvä muutos. Pitkään jatkunut osake- ja osakerahastojen suosio on laskenut merkittävästi. Pankinjohtajat arvioivat, että vain talletustilien suosio on kohentunut.

Pankkibarometrin vastaajat arvioivat, että yrityksille on myönnetty kevään aikana vähemmän luottoja kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Barometrikyselyn vastauksissa myös odotukset yritysten luotonkysynnästä ovat merkittävästi heikentyneet. Venäjän sotatoimet ja niiden heijastusvaikutukset näkyvät yritysten investointihalukkuuden vähenemisenä. Vastaajat arvioivat, että luottoja otetaan ensisijaisesti käyttöpääomaa ja rahoituksen uudelleenjärjestelyjä varten. Yritysten rahoituslähteistä vain julkisen rahan käyttö on kasvussa.

”Työllisyystilanne on Suomessa kohentunut ja talous elpynyt koronan aiheuttamista sulkutiloista. Asuntomarkkinoilla rakennushankkeiden määrä on edelleen hyvällä tasolla. Venäjän sotatoimet Ukrainassa luovat kuitenkin Eurooppaan yleistä epävarmuuden ilmapiiriä, ja kuluttajahintojen nousu heikentää kuluttajien ostovoimaa sekä nostaa markkinakorkoja”, luonnehtii Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Mariia Somerla.

”Myös yritysten luotonottohalukkuus investointeja varten on heikentynyt. Näissä oloissa monet kotitaloudet ja yritykset siirtyvät oman talouden sopeutumiskyvyn ja kriisinkestävyyden vaalimiseen”, arvioi Somerla.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan