Pankkibarometri: Yritysten halukkuus ottaa luottoa investointeihin heikkenemässä

Yritysten luotonkysynnän odotetaan heikkenevän merkittävästi loppuvuoden aikana.

Finanssiala ry:n tuoreen Pankkibarometrin mukaan yritysten luotonkysyntä on vuoden kolmannella neljänneksellä ollut vaimeampaa kuin toisella neljänneksellä. Yritysten luotonkysynnän odotetaan heikkenevän merkittävästi loppuvuoden aikana. Erityisesti odotukset yritysten halukkuudesta ottaa luottoa investointeihin ovat heikentyneet. Käyttöpääomaan ja rahoituksen uudelleenjärjestelyihin tarvittavien yrityslainojen kysynnän arvioidaan pysyvän vielä vilkkaana. Barometrikysely III/2019 tehtiin elo-syyskuun vaihteessa.

Pankkibarometrin vastaajat arvioivat, että kotitalouksien luotonkysyntä on ollut kolmannella vuosineljänneksellä melko vilkasta. Luotonkysyntää kuvaava saldoluku jäi kuitenkin niukasti alle pitkän aikavälin keskiarvonsa. Oman kodin remontointiin ja peruskorjaukseen odotetaan kysyttävän vielä lainaa, mutta erityisesti sijoitustoimintaan liittyvän luotonoton arvioidaan edelleen vähenevän. Barometrin vastaajat arvioivat, että oman asunnon hankintaan otettujen lainojen kysyntä olisi hieman elpynyt, mutta aluekohtaiset erot kasvukeskusten ja muun Suomen välillä saattavat olla suuria.

Yritysten luotonkysynnässä arvioidaan tapahtuneen suunnanmuutos. Luotonkysyntä on vuoden kolmannella neljänneksellä ollut vaimeampaa kuin toisella neljänneksellä, ja kysynnän odotetaan heikentyvän merkittävästi loppuvuoden aikana. Barometriin vastanneista pankinjohtajista ei yksikään usko investointeihin käytettävien yrityslainojen kysynnän kasvavan. Yritysten rahoitusmuodoista tällä hetkellä kasvavat julkinen rahoitus sekä omien pääomien kartuttaminen.

”Yritysten luotonottohalukkuus investointeihin on heikkenemässä, mikä on huolestuttavaa, koska investointiaste on jo matalalla tasolla. Luotonottohalukkuuden heikkeneminen voi osaltaan vaikeuttaa hallituksen pyrkimyksiä työllisyysasteen nostamiseen. Tilannetta osaksi selittää rakennusalalla tapahtunut suhdannemuutos; uusien myönnettyjen rakennuslupien määrä on selvästi vähentynyt. Kotitaloudet kuitenkin edelleen luottavat omaan talouteensa ja luotonkysyntä oman kodin remontointiin ja peruskorjaukseen on aktiivista”, summaa Finanssiala ry:n asiantuntija Mariia Somerla.

Finanssiala ry kysyy Pankkibarometrissään neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Linkki Pankkibarometri III/2019 -raporttiin