Pankkibarometri: Yritysten investointihalukkuus heikkenemässä

Finanssiala ry:n tuoreen Pankkibarometrin mukaan yritysten luotonkysyntä on heikkenemässä vuoden 2020 alkupuolella. Erityisesti luotonottohalukkuus investointeihin on heikkoa. Sen sijaan kotitalouksien kiinnostus osake- ja osakerahastosijoituksiin on kasvamassa merkittävästi. Barometrikysely IV/2019 tehtiin marras-joulukuun vaihteessa.

Pankinjohtajat arvioivat barometrissa, että kotitalouksien luotonkysyntä on ollut vuoden viimeisellä neljänneksellä melko aktiivista. Luotonkysyntää kuvaava saldoluku jäi kuitenkin selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon. Sijoitusten erityisesti osakkeisiin ja rahastoihin arvioidaan merkittävästi kasvavan.

Oman kodin remontointiin ja peruskorjaukseen liittyvässä luotonkysynnässä näyttää tapahtuneen suunnanmuutos: kysynnän odotetaan nyt heikentyvän. Pankinjohtajat arvioivat, että oman asunnon hankintaan otettujen lainojen kysyntä pysyy aktiivisena, mutta varsinaista kasvua ennakoi vain 17 prosenttia vastaajista. Aluekohtaiset erot kasvukeskusten ja muun Suomen välillä saattavat olla suuria.

Pankinjohtajat arvioivat, että yrityksille on myönnetty viime kuukausina luottoja lievästi viime vuoden loppusyksyä enemmän. Kehitys on siten ollut aiemmin odotettua parempaa. Yritysten luotonkysynnän arvioidaan kuitenkin heikkenevän alkuvuonna 2020. Erityisesti luotonkysyntä investointeihin näyttäisi heikkenevän selvästi.

Sen sijaan yrityskauppoja ja -järjestelyjä varten otettavien luottojen kysynnän odotetaan kääntyvän kasvuun. Yritysten rahoitusmuodoista kasvussa on tällä hetkellä julkinen rahoitus sekä jonkin verran heikommin markkinarahoitus.

”Yritysten investointeja koskevan luotonkysynnän heikkeneminen vaikeuttaisi hallituksen pyrkimyksiä työllisyysasteen nostoon. Suomen Pankin uusimman talousennusteen mukaan yksityisten investointien kasvu hidastuu varsinkin asuntorakentamisen heikkenemisen vuoksi”, sanoo Finanssiala ry:n asiantuntija Mariia Somerla.

”Edellytykset yritysten investointien kasvulle ovat edelleen hyvät, mutta rakenteelliset tekijät – kuten hidas tuottavuuskasvu ja väestön ikääntyminen – jarruttavat niitä. Kotitalouksien kasvava kiinnostus osakkeisiin ja rahastoihin voi johtua uuden osakesäästötilin käyttöönotosta ensi vuoden alussa”, arvioi Somerla.

Finanssiala ry kysyy Pankkibarometrissään neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Tutustu Pankkibarometri-raporttiin