Pankkibarometri: Yritysten ja kotitalouksien luotonkysynnän odotetaan pysyvän vaimeana

Finanssiala ry:n (FA) tuoreen Pankkibarometrin mukaan yritysten ja kotitalouksien luotonkysyntä on merkittävästi heikentynyt koronapandemian seurauksena. Myös odotukset lähiajan luotonkysynnästä ovat hyvin laimeat. Barometrikysely II/2020 tehtiin touko-kesäkuun vaihteessa.

Pankinjohtajat arvioivat barometrissa, että kotitalouksien luotonkysyntä on vuoden toisella neljänneksellä romahtanut. Luotonkysyntää kuvaava saldoluku laski lähelle finanssi- ja eurokriisin tasoja. 72 prosenttia vastaajista arvioi luottoja myönnetyn vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Myös odotukset kotitalouksien lähiajan luotonkysynnästä ovat hyvin laimeat.

Sen sijaan kotitalouksia kiinnostavat lainanhoidossa lyhennysvapaiden hyödyntäminen ja laina-aikojen pidentäminen. Pankkien aktiiviset toimet asiakkaidensa auttamiseksi vaikean ajan yli on siis otettu hyvin vastaan. Lisäksi säästäminen talletustileille ja sijoittaminen osakemarkkinoille kiinnostavat kotitalouksia.

Pankkibarometrin vastaajat arvioivat, että yrityksille on myönnetty toisella vuosineljänneksellä luottoja viime vuoden kevättä vähemmän. Luotonkysyntää kuvaava saldoluku laski ja jäi pitkän aikavälin keskiarvonsa alapuolelle. Talouskriisin tyrehdyttämät investoinnit ja hallituksen toimet yritysten rahoituksen turvaamiseksi näkyvät barometrin vastauksissa. Vastaajien mukaan yritysten rahoituksessa turvaudutaan nyt erityisesti julkiseen rahaan.

Yritysten luotonkysynnän odotetaan kokonaisuutena pienenevän kesän 2020 aikana. Pankkiluottoja odotetaan silti tarvittavan lisää käyttöpääomaan ja rahoituksen uudelleenjärjestelyihin.

”Pankkibarometrin tulokset ovat huolestuttavia mutta odotusten mukaisia. Pankkien myöntämien lainanhoitohelpotusten ja kotitalouksien säästämishalujen takia kuluttajilla on nyt varoja, joita käyttää kotimaassa kuluttamiseen. Pankkien maksukorttidatoista saatujen tietojen mukaan kuluttajien ostokäyttäytyminen on jo palautumassa kriisiä edeltäneelle tasolle. Luotonkysynnässä sitä joudutaan barometrin mukaan vielä odottamaan”, summaa FA:n asiantuntija Mariia Somerla.

Finanssiala ry kysyy Pankkibarometrissään neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Pankkibarometri II/2020 -raportti