Pankkibarometri: Yritysten ja kotitalouksien luotonkysynnässä orastavaa vilkastumista

Finanssialan Keskusliiton tuoreen Pankkibarometrin mukaan sekä yritysten että kotitalouksien luotonkysyntä on piristymässä. Pankinjohtajien arvioiden mukaan luotonkysynnän odotetaan myös jatkuvan hiukan vilkkaampana kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Barometrikysely tehtiin helmi-maaliskuun vaihteessa.

​Pankkien lanseeraamat lyhennysvapaaohjelmat ovat innostaneet kotitalouksia käyttämään joustoja lainanhoidossaan. Jopa 92 % pankinjohtajista arvioi lyhennysvapaiden käytön olevan tällä hetkellä kasvussa.

”Kotitaloudet ovat tarttuneet innokkaasti mahdollisuuteen käyttää lyhennysvapaita kuukausia lainanhoidossaan. Tämä joustomahdollisuus antaa taloudenhoitoon hyvin liikkumatilaa”, summaa analyytikko Elina Salminen Finanssialan Keskusliitosta.

Kotitalouksien sijoitushalukkuus jatkaa pankinjohtajien mukaan edelleen vahvaa kasvuaan. Osakkeet ja osakerahastot ovat suosituimmat sijoituskohteet, mutta kotitalouksia kiinnostaa myös asuntosijoittaminen.

Luotonotto yrityskauppoja varten vilkastumassa

Pankinjohtajat odottavat yritysten kysyvän pankkilainaa vuoden 2015 toisella neljänneksellä lähinnä rahoituksen uudelleenjärjestelyihin sekä käyttöpääoman tarpeisiin.

Yrityskauppoja ja –järjestelyjä varten otettujen luottojen kysynnän odotetaan myös hieman vilkastuvan seuraavalla vuosineljänneksellä: 26 % barometrin vastaajista odottaa vilkastumista, kun taas 15 % odottaa kysynnän heikentymistä.

Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.