Pankkibarometri: Yritysten luotonkysynnän kasvu taittunut

Finanssiala ry:n tuoreen Pankkibarometrin mukaan kotitalouksien luotonkysyntä on piristynyt vuoden kolmannella neljänneksellä. Yritysten luotonkysyntä arvioidaan viime vuotta vilkkaammaksi, mutta kysynnän kasvun arvioidaan taittuneen verrattuna alkuvuoteen. Barometrikysely III/2018 tehtiin elo-syyskuun vaihteessa.

Pankinjohtajat arvioivat kotitalouksien luotonkysynnän selvästi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vahvemmaksi. Kysynnän odotetaan myös jatkuvan vilkkaana vuoden loppuun. Luottoa kysytään etenkin oman asunnon hankintaa sekä remontointia tai peruskorjausta varten. Sijoitustoimintaa varten kysytään lainaa viime vuotta enemmän, mutta kysyntä on selvästi hiipunut alkuvuoteen verrattuna.

Yritysten luotonkysyntä on arvioiden mukaan viime vuotta vilkkaampaa, mutta kasvu näyttää kuitenkin taittuneen alkuvuoteen verrattuna. Luotonkysynnän odotuksia kuvaavat pankinjohtajien vastaukset ovat saman suuntaisia: kysynnän odotetaan jatkuvan viime vuoteen nähden vahvana, mutta laimentuvan kuitenkin edellisiin kyselyihin verrattuna.

”Yritysten luotonkysynnän kasvun taittuminen heijastelee Suomen talouden kasvun ennakoitua hidastumista. Kone- ja laiteinvestointien kasvu näyttää odotettua vaisummalta ja rakentamisen kovin tahti on tasaantumassa, joten investointeja varten kysytään myös vähemmän lainaa”, arvioi Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Elina Erkkilä.

Osake- ja kiinteistösijoitukset kotitalouksien kiikarissa

Kotitalouksien kiinnostus sijoittamiseen on vahvaa. Etenkin osake- ja kiinteistösijoitukset kiinnostavat. Sijoituksia varten ollaan kuitenkin alkuvuotta varovaisempia ottamaan lainaa. Tähän saattaa osaltaan vaikuttaa julkisuudessa käyty keskustelu taloyhtiölainoista ja niiden riskeistä sekä osakemarkkinoiden epävakaisuus vuoden aikana.

Finanssiala ry kysyy Pankkibarometrissään neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.