Pankkibarometri: Yritysten luotonkysyntä laimenee

Finanssiala ry:n tuoreen Pankkibarometrin mukaan sekä kotitalouksien että yritysten luotonkysyntä on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ollut laimeampaa kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Erityisesti kotitalouksien sijoitustoimintaa ja sijoitusasuntojen hankintaa varten otettujen lainojen kysynnän arvioidaan heikentyvän. Myös yritysten investointilainakysynnän odotetaan vähenevän. Barometrikysely I/2019 tehtiin helmi-maaliskuun vaihteessa.

​Pankkibarometrin vastaajat arvioivat, että kotitalouksien luotonkysyntä on ensimmäisellä vuosineljänneksellä ollut lievästi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vaimeampaa. Luotonkysyntää kuvaava saldoluku on ollut positiivinen neljä vuotta mutta laski nyt selvästi pitkän aikavälin keskiarvonsa alapuolelle. Oman kodin hankintaan ja peruskorjaukseen kysytään vielä lainaa, mutta sijoitustoimintaan ja kulutustavaroiden hankintaan liittyvän luotonoton arvioidaan vähenevän.

Myös yritysten luotonkysynnän arvioidaan olleen alkuvuonna viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vaisumpaa, ja kehityksen odotetaan jatkuvan samanlaisena toisella neljänneksellä. Luotonkysynnän kasvuun uskoo enää 15 prosenttia vastaajista. Etenkin investointeja varten kysytään viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän lainoja.

Kotitalouksien luotonotto yhä harkitumpaa

Kotitalouksien varovaisuus sijoittajina on edelleen lisääntynyt. Lähes kaikkien sijoituskohteiden suosio on tällä hetkellä laskussa. Vain suorien osakesijoitusten ja osakerahastojen arvioidaan lisäävän suosiotaan sijoituskohteina.

”Kotitalouksien luotonkysynnässä näyttäisi olevan terveellisiä merkkejä: oma koti halutaan edelleen hankkia ja siitä pidetään remontoimalla huolta, mutta kuluttamiseen ja sijoittamiseen otetaan aikaisempaa harkitummin lainaa. Tämä on hyvä suunta. Toki tulee huomioida, että Pankkibarometrin vastaajina on vain pankkeja, eikä kaikki velkaantuminen tapahdu pankkien kautta”, summaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Elina Erkkilä.

Finanssiala ry kysyy Pankkibarometrissään neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Pankkibarometri 1/2019 -raportti