Pankkibarometri: Yritysten luotonkysyntä vilkastumassa

Yritysten luotonkysyntä on pankinjohtajien arvioiden mukaan piristynyt selvästi vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä viimevuotisesta. Finanssialan Keskusliiton juuri ilmestyneen Pankkibarometrin mukaan yritysten luotonkysynnän arvioidaan myös jatkuvan kevään aikana viime vuotta vilkkaampana.

”Yritysten luotonottohalukkuus investointeja varten on barometrikyselyn mukaan pitkästä aikaa vilkastumassa. Tämä on erittäin hyvä uutinen. Investoinnit ovat satsauksia tuotannon kasvuun tulevaisuudessa ja luovat pohjaa talouskasvulle”, Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio toteaa.

Yritysten luotonkysynnän odotetaan kohdistuvan vuoden 2016 toisella neljänneksellä myös rahoituksen uudelleenjärjestelyihin sekä käyttöpääomatarpeisiin. Lisäksi yrityskauppoja ja –järjestelyjä varten otettujen luottojen kysynnän odotetaan jatkavan vahvistumistaan.

Pankkibarometrin vastaajien arvioiden mukaan yritysten keskeisimmistä rahoitusmuodoista julkisten toimijoiden, kuten Finnveran tai Tekesin, tarjoama rahoitus on edelleen selvässä kasvussa. Lisäksi markkinoilta hankitun rahoituksen odotetaan kasvavan vahvasti. Myös yrityksen tulorahoituksen, osakeantien ja pääomasijoitusten sekä pankkiluottojen arvioidaan olevan kasvussa.

Kotitalouksien kiinnostus asunnon hankintaan ja sijoittamiseen edelleen kasvussa

Pankkibarometrin mukaan pankinjohtajat arvioivat kotitalouksien luotonkysynnän olevan kasvussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Edelliseen kyselyyn nähden aiempaa useampi vastaaja ennakoi kasvua oman asunnon hankintaan otettaviin lainoihin. Lisäksi lyhennysvapaiden suosion uskotaan yhä jatkuvan mutta kasvun odotetaan olevan aiempaa hitaampaa.

Pankinjohtajat arvioivat myös kotitalouksien sijoitushalukkuuden edelleen kasvavan. Erityisesti vakuutussäästäminen kiinnostaa kotitalouksia. Viimeaikainen markkinaheilahtelu on vaikuttanut vastaajien arvioihin osakkeista ja osakerahastoista, mutta niiden suosio on yhä enimmäkseen ennallaan tai kasvussa. Lisäksi asuntosijoittaminen kiinnostaa kotitalouksia. Sen sijaan talletusten ja korkosijoitusten suosio pysyy yhä laimeana matalassa korkoympäristössä.

Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä. Barometrikysely I/2016 tehtiin helmi-maaliskuussa.

Barometri I/2016