Pankkien edunvalvontaa 100 vuotta 13.5.2014: Puoluejohtajilta laaja tuki: Finanssisääntelyssä otettava tuumaustauko

Valtaosa Finanssialan Keskusliiton (FK) haastattelemista puoluejohtajista kannattaa olemassa olevan sääntelyn parempaa soveltamista sen sijaan, että luotaisiin jälleen uutta alan lainsäädäntöä.

”Tekemämme kyselyn perusteella valtaosa eduskuntapuolueiden puheenjohtajista on pitkälti samoilla linjoilla FK:n sääntelykantojen kanssa”, toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi toteaa. ”Suomalaisen finanssialan mielestä finanssialaa koskevassa EU-sääntelyssä on keskityttävä nykyisen sääntelyn soveltamiseen ennemmin kuin uuden lainsäädännön luomiseen. Varsinkin sääntelyn yhteisvaikutukset ja ristiriitaisuudet muiden säännösten kanssa on otettava valmistelussa paremmin huomioon”, Kauppi jatkaa. Kauppi korostaa, että finanssiala tukee yhteisiä EU-tason sääntöjä ja valvontaa. ”Meidän ei kuitenkaan pidä asettaa itsellemme sellaisia rajoitteita, joilla annamme kilpailuedun muille maanosille. Nyt on aika ottaa tuumaustauko uuden sääntelyn tehtailusta.” Samaa mieltä FK:n näkemyksen kanssa puheenjohtajista ovat Kokoomuksen Jyrki Katainen, Perussuomalaisten Timo Soini, Keskustan Juha Sipilä, RKP:n Carl Haglund ja Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen. ”EU-sääntelyn pitää tukea eikä rasittaa talouden kilpailukykyä”, Jyrki Katainen toteaa FK:n finanssikannasta. Timo Soinin mukaan finanssikriisi osoitti, miten alan sääntely kaipasi hiljattain tehtyä uudistamista: ”Nyt on kuitenkin lyhyessä ajassa säädetty huomattava määrä uutta lainsäädäntöä, joiden kokonaisvaikutuksia ei tarkalleen tiedetä. Olisi tarkasteltava jo säädetyn lain toimivuutta ennen kuin suunnitellaan uutta lainsäädäntöä”, Soini tähdentää.

Sääntöjen puute ei ongelma vaan noudattamatta jättäminen

Keskustan Juha Sipilä näkee finanssisääntelyn lisäämisessä pulmallisena sen, että ongelmat eivät poistu lisäsääntelyllä vaan noudattamalla jo olemassa olevia sääntöjä. EU-parlamentin talousvaliokunnassa Euroopan talouskriisin myötä uutta rahoitusmarkkinalainsäädäntöä osaltaan laatinut Carl Haglund pitää niin ikään riskinä ylisääntelyä: ”Olemme monelta osin jo äärirajoilla”, Haglund arvioi. Kristillisten Päivi Räsänen muistuttaa, että lähes koko EU:n finanssimarkkinan lainsäädäntö on viimeisen viiden vuoden aikana uusittu. Hänen mukaansa nyt on keskityttävä olemassa olevan sääntelyn ja sen markkinaa korjaavien yhteisvaikutusten arviointiin. FK teetti puolueiden puheenjohtajille kyselyn finanssikannoista, jotka julkaistiin pankkien edunvalvonnan satavuotispäivän kunniaksi toteutetussa Finanssialan Majakka -julkaisussa. Linkki julkaisuun klikkaamalla tästä. Huomenna Floran päivänä 13.5. on kulunut sata vuotta Suomen Pankkiyhdistyksen perustamisesta. Tapahtumaa juhlistetaan Helsingin Merikaapelihallissa kello 16.30 alkaen pidettävällä puolueiden puheenjohtajien EU-vaalitentillä, jossa keskitytään finanssialan sääntelykysymyksiin. Vaalitenttiä voi seurata suorana MTV:n internetsivuilta sekä illan tv-lähetyksessä MTV-kanavalla kello 20.30 alkaen.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat