Pankkien hallintarekisteritileiltä reaaliaikaiset omistustiedot

Hallintarekistereitä tarjoavat
Suomessa toimivat pankit velvoitetaan valtiovarainministeriön esityksessä
(2.10.2015) liittymään Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhteyteen
rakennettavaan pörssiomistusten tietojärjestelmään. Sen avulla toimittajat ja
muu yleisö voivat hakea reaaliaikaisesti omistajatiedot sekä
hallintarekisteröidyiltä tileiltä että suorilta arvo-osuustileiltä. Tiedot saisi
Suomen kansalaisten sekä suomalaisten yhteisöjen ja säätiöiden omistamista
suomalaisten yhtiöiden osakkeista.

​Finanssialan Keskusliitto julkisti jo 14. marraskuuta 2014 esityksensä, että omistajatiedot olisi mahdollista kerätä hallintarekisteristä reaaliaikaisesti. Reilu vuosi sitten lausunnolla olleessa lakiesityksessä arvo-osuusjärjestelmäksi todettiin, että jatkovalmistelussa on selvitetty, että omistustiedot voitaisiin kerätä myös kyselyperiaatteella, mikä tarkoittaisi, että omistajatiedot kerättäisiin reaaliaikaisesti pyynnöstä suoraan suomalaisten pankkien hallintarekisteröidyiltä tileiltä. Tästä huolimatta valtiovarainministeriö ei kuitenkaan marraskuussa 2014 esittänyt uutta yleisöjulkisuusmallia, mutta nyt se sisältyy valtiovarainministeriön uuteen esitykseen.

Aiemmin, kesällä 2014, arvopaperikeskusasetuksen lainsäädäntömuutoksia pohtinut työryhmä ehdotti julkisuusmalliksi rekisteriä, johon tiedot olisi raportoitu yli 500 osakkeen omistuksista neljä kertaa vuodessa. Tämä esitys hylättiin riittämättömänä.

FK on esittänyt, että yleisöjulkisuusmalli onnistuisi parhaiten uuden, nettipohjaisen, julkisen omistajakyselyjärjestelmän avulla, joka helpottaisi muun muassa eri puolilla Suomea toimivien toimittajien työtä. Nykyään omistusten selvittäminen edellyttää henkilökohtaista käyntiä Euroclear Finlandin toimistossa Helsingissä.

Viranomaisten tiedonsaanti Suomessa säilyy entisellään. Pankki on lainsäädännössä velvoitettu antamaan pankkisalaisuuden alaisia tietoja useille eri viranomaisille (Finanssivalvonta, veroviranomaiset, poliisi, syyttäjä-, tulli- ja rajaviranomaiset jne.) Vuodesta 2017 alkaen käynnistyy kansainvälinen automaattinen verotietojen vaihto, jolloin verottaja saa tietoa siitä, mitä tuloja ja varoja Suomessa asuvilla henkilöillä on ulkomaisissa pankeissa sekä rahoitus- ja vakuutuslaitoksissa. Tämän myötä mahdollisuus veronkiertoon vaikeutuu oleellisesti.

Suomessa tehdään keskimäärin noin 80 000 arvopaperikauppaa päivässä. Poliisille ilmoitettuja arvopaperimarkkinarikoksia on keskimäärin muutama vuodessa. Viime vuonna ilmoituksia oli yksi.