Pankkien henkilöstö lisääntynyt – alalle lisää nuoria ja miehiä

Pohjoismaisissa pankeissa työskenteli viime vuoden lopulla yhteensä 120 000 henkilöä, eli yhtä paljon kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Suomessa ja Norjassa henkilöstön määrä hieman on kasvanut, sen sijaan Tanskassa ja Ruotsissa työntekijöitä on vähemmän.

​Naisten osuus suomalaispankeissa on edelleen huomattava, vaikka naisten osuus onkin laskenut 80 prosentista 72 prosenttiin. Muissa pohjoismaissa sukupuolijakauma on huomattavasti tasaisempi.

Työvoiman ja pankkijärjestelmän tehokuutta voidaan arvioida siten, kuinka monta pankkialan työntekijää tarvitaan maan rahoitusjärjestelmän hoitamiseen ja kansalaisten palveluun suhteessa asukaslukuun. Tällä mittarilla tarkasteltuna tehokkaimmat työntekijät löytyvät Ruotsista. Sen sijaan tanskalaisia pankkialalla työskenteleviä on lähes kaksin verroin ruotsalaisiin verrattuna. Suomessa 1 000 asukasta kohden on noin viisi pankkialan työntekijää, eli selkeästi vähemmän kuin Tanskassa, mutta enemmän kuin Norjassa ja Ruotsissa.

Maiden kesken löytyy eroja myös työtehtävien jakaumassa. Verrattuna muihin pohjoismaihin suomalaiset pankki-ihmiset työskentelevät enemmän asiakaspalvelussa, kun taas Tanskassa johtajia on selkeästi enemmän kuin naapureilla. Työtehtävien erilaisuus näkyy myös henkilöstön koulutuksessa. Norjassa ja Ruotsissa puolet henkilöstöstä on suorittanut korkeakoulututkinnon. Suomessa korkeakoulu- ja yliopistotutkinnon on suorittanut 44 prosenttia henkilöstöstä.

Ikärakenne on kovin erilainen eri maissa. Norjassa pankkialalla työskenteleviä yli 60-vuotiaita on lähes 12 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä onkin Norjassa 46 vuotta kun se muissa Pohjoismaissa on 44 vuotta. Yli kuusikymppisiä pankkilaisia on meillä Suomessa alle 8 prosenttia, ja myös nelikymppisiä on selkeästi vähemmän kuin muissa maissa. Suomalaisten pankkien työntekijöistä suurempi osuus naapurimaihin verrattuna on nuorempia, sillä meillä useampi kuin joka neljäs on alle 35-vuotias.