Pankkien korkokate matalien korkojen puristuksessa

​Suomessa toimivat pankkikonsernit tekivät kohtuullisen tuloksen vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Poikkeuksellisen matala korkotaso piti asuntoluottojen kysynnän ripeänä. Ongelmaluottojen kasvu on taittunut ja luottotappioiden määrä aleni verrattuna vuotta aikaisempaan tilanteeseen.

Pankkien tuloskehitykselle tuo tänä vuonna paineita ennätyksellisen pitkään matalana säilynyt korkotaso. Luottojen ja talletuskannan keskikorkojen erotus on supistunut poikkeuksellisen kapeaksi. Tämä ero oli kesäkuun lopussa historiansa alimmalla tasolla, eli 1,5 %-yksikköä, kun se vuotta aikaisemmin oli vielä 2,0 %-yksikköä.

Matala korkotaso suosi lainanottajia ja piti asuntolainojen kysynnän hyvänä. Kotitalouksilla oli asuntolainoja kesäkuun lopussa lähes seitsemän prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yritysten luottojen kysyntä on ollut puolestaan hyvin vaatimatonta.

Osakemarkkinoiden vilkastuminen näkyi rahastosijoitusten ja vakuutussäästöjen kasvussa. Sijoitusrahastojen hallinnoitavien pääomien määrä oli 23 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kasvua selittää osaltaan myös arvopapereiden markkina-arvojen nousu. Vilkastunut arvopaperimarkkinakauppa lisäsi pankkikonsernien arvopaperikaupan tuottoja.

Hoitamattomien lainojen määrä aleni viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Niitä oli kesäkuun lopussa yhteensä 1,2 miljardia euroa. Tappioita kirjattiin vastaavana aikana yhteensä 274 miljoonaa euroa, joka on selkeästi vähemmän kuin vuosi aikaisemmin.

Lisätietoja:
Finanssialan Keskusliitto
Tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen
puh. 020 793 4261