Pankkien luottotappiot vähenivät

Suomessa toimivien pankkikonsernien tulokset olivat vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla paremmat kuin vastaavana aikana vuotta aikaisemmin. Tulosten kohentumisesta huolimatta kannattavuusluvut jäivät selvästi finanssikriisiä edeltänyttä tasoa huonommiksi. Luottojen kysyntä jatkui edelleen vilkkaana ja pankkien korkokate kasvoi. Luottotappioita kirjattiin alkuvuoden aikana tuntuvasti vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aikaisemmin.

​Matala korkotaso suosi lainanottajia ja ylläpiti etenkin asuntolainojen kysyntää. Kotitalouksilla oli asuntolainoja kesäkuun lopussa lähes seitsemän prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Korkokate kasvoi, koska lyhyet markkinakorot nousivat alkuvuoden aikana. Markkinakorkojen nousu vaikutti siihen, että luottojen ja talletuskannan keskikorkojen erotus kasvoi hieman. Luotoista suurempi osa on sidottu lyhyisiin viitekorkoihin kuin talletuksista. Korkojen erotus oli tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla keskimäärin 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aikaisemmin.

Sijoitusmarkkinoiden heilahteluista huolimatta rahastot ja vakuutussäästöt kasvoivat. Sijoitusrahastojen hallinnoitavia pääomia oli lähes kahdeksan prosenttia ja henkivakuutussäästöjä kuusi prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Talletukset lisääntyivät yli seitsemän prosenttia, kasvu johtui lähinnä kotitalouksien määräaikaistalletusten suosiosta.

Luotto- ja arvonalentumistappioita kirjattiin kesäkuun loppuun mennessä 150 miljoonaa euroa. Niiden määrä puolittui viime vuoteen verrattuna. Hoitamattomia lainoja oli yhteensä 1,4 miljardia euroa, mikä on vain 0,6 prosenttia takauksista ja lainakannasta.

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen
puh. 020 793 4261