Pankkien malliehdot tehtiin viranomaisten vaatimuksesta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tutkinut, onko Finanssialan Keskusliiton (FK) aiemmin tekemä malliehtoyhteistyö rikkonut kilpailulakia. Johtaja Lea Mäntyniemen mukaan FK ja pankit ovat tehneet yhteistyötä kilpailulain mukaisesti luodessaan maksujen ja palkkioiden muutosta koskevat malliehdot kuluttajaluottoja varten.

​Ehdot on laadittu yhdessä kuluttaja-asiamiehen ja pankkien valvonnasta vastanneen viranomaisen kanssa 1990-luvun alkupuolella. Tutkinnan seurauksena KKV on tänään 28.11. antanut asiasta sitoumuspäätöksen.

”Asunto- ja kulutusluottoihin liittynyt malliehto laadittiin 1990-luvun alkupuolella syvimmän laman aikaan lainsäätäjän ja viranomaisten vaatimuksesta. Yhtenä laman syynä pidettiin muun muassa luotonannon vapautumista. Tuolloin kuluttaja-asiamies vaati, että pankkien vakiosopimuksissa on mainittava perusteet, joiden mukaan pankki voi korottaa palveluhinnastoon sisältyviä maksuja ja palkkioita. Malliehto hyväksytettiin silloisella pankkitarkastusvirastolla. 2000-luvun alkuvuosina malliehto on toimitettu myös Kilpailuvirastolle”, Lea Mäntyniemi kertoo.

KKV:n arvioitavana olleesta malliehdosta on tehty myös kilpailuoikeudellinen selvitys vuonna 2011, jolloin asiassa ei todettu olevan ongelmaa.

”Malliehtojen tarkoituksena on ollut palvella kuluttajaa ja helpottaa tuotteiden ja palvelujen vertailtavuutta. Ne ovat helpottaneet myös pienten ja ulkomaisten pankkien markkinoille tuloa ja siellä toimimista. Siten ne ovat lisänneet kilpailua kuluttajien hyväksi”, Mäntyniemi sanoo.

KKV kohtelee eri toimialoja eri tavoin – malliehdot teleyrityksille

Malliehto ei ole sitonut tai velvoittanut FK:n jäseniä käyttämään ehtoa, vaan jokainen pankki on päättänyt itsenäisesti sen soveltamisesta. Toukokuussa 2014 FK luopui malliehdoistaan.

Kiistanalainen kohta FK:n käytöstä poistuneissa malliehdoissa oli yleisluonteinen: ”Pankilla on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita. Pankki voi korottaa velasta perittäviä palveluhinnastoon / velkakirjaan allekirjoitushetkellä sisältyviä maksuja ja palkkioita kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä.” Mäntyniemen mukaan tällainen yleisluontoinen muotoilu ei edes teoriassa voi yhdenmukaistaa pankkien hinnoittelua.

Mäntyniemi ihmettelee myös, miksi KKV kohtelee eri toimialoja eri tavoin. KKV on vuonna 2015 neuvotellut tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Ficomin kanssa malliehdot teleyrityksille. Niihin sisältyy useita yksityiskohtaisia hintojen ja maksujen muuttamista koskevia ehtoja.

Uusi sitoumus palkkioiden ja maksujen korotuksista

FK ja pankit ovat neuvotelleet KKV:n kanssa uuden sitoumuksen kuluttajaluottoihin liittyvien palkkioiden ja maksujen korotuksista. Vuoden 2017 alusta alkaen sitoumuksen antaneet pankit voivat korottaa maksuja ja palkkioita vain, kun syynä on viranomaismääräys tai lainsäädännön muutos.

Sitoumus koskee kuluttajaluottosopimuksia, jotka ovat voimassa nyt tai jotka solmitaan seuraavien kolmen vuoden aikana. Pankit tiedottavat asiasta lisää asiakkailleen ensi vuoden aikana.