Pankkien perusteellinen kuntotesti tärkeää ennen yhteistä valvontaa

FK kannattaa pankkiunionia ja siihen keskeisesti kuuluvaa yhteistä pankkivalvontaa. Lisäksi pankkikriisien ratkaisemista koskeva järjestelmä on saatava pikaisesti voimaan. Yhteisen valvonnan piiriin tulevien pankkien kunto on kuitenkin tutkittava tarkoin.

​Finanssialan Keskusliiton pääekonomisti Veli-Matti Mattila on tyytyväinen euroalueen pankkiunionin nopeasta etenemisestä. ”Hyvin toimiva pankkiunioni lisää koko euroalueen rahoitusjärjestelmän vakautta ja edistää reilua kilpailua.”

Keskeinen osa pankkiunionia on yhteinen pankkivalvonta, joka aloittaa toimintansa tämän vuoden marraskuussa. Ennen kuin yhteiseen valvontaan siirrytään, Euroopan Keskuspankki EKP tarkastaa pankkien kunnon. Tämä työ on parhaillaan käynnissä. Pääekonomisti Mattila pitää huonokuntoisten pankkien poimimista joukosta ensiarvoisen tärkeänä. ”Huonokuntoisia pankkeja ei pidä ottaa mukaan osaksi pankkiunionia. Tarvittaessa pankit on lisäpääomitettava tai muulla tavoin hoidettava kuntoon niin, että ne täyttävät asetetut vakavaraisuusvaatimukset.”

Myös suomalaispankkeja on EKP:n tarkastuksen piirissä. Toisin kuin monessa muussa euroalueen maassa, Suomen pankkisektorin tila on vakaalla pohjalla. Se käy ilmi Finanssivalvonnan joulukuussa 2013 julkistamasta arviosta, jonka mukaan Suomen pankkisektorin riskinkantokyky on säilynyt hyvänä heikentyneestä makrotalouden kehityksestä huolimatta. Suomalaispankit täyttävät jo nyt tämän vuoden alusta alkaen asteittain voimaan tulevat uudet pankkisektorin vakavaraisuusvaatimukset.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat