Pankkien rakennerajoitukset hyydyttäisivät kasvua

Finanssialan Keskusliiton (FK) mielestä pankeille asetettavat rakennerajoitukset heikentäisivät pankkien kykyä rahoittaa talouskasvua. Komissio julkisti keskiviikkona 29. tammikuuta asetusesityksen, jossa kielletään suurilta pankeilta omaan lukuun käytävä kauppa. Lisäksi pankit voivat joutua eriyttämään markkinatakaustoiminnan ja eräät muut asiakkaita palvelevat toiminnot omaan erilliseen yksikköön.

​FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi ihmettelee komission esityksen sisältöä, sillä se on omiaan heikentämään EU:n talouden elpymistä.

”Rakennerajoitukset koituisivat viime kädessä pankkien asiakkaiden haitaksi, sillä ne heikentäisivät pankkien mahdollisuuksia palvella asiakkaitaan monipuolisesti ja joustavasti. Esimerkiksi markkinatakaustoiminnan eriyttäminen muusta pankkitoiminnasta haittaisi yritysten varainhankintaa”, Kauppi arvioi.

Toimintojen eriyttäminen vähentäisi Kaupin mukaan ns. yleispankkimallin tuottamia synergia- ja hajautushyötyjä sekä nostaisi kustannuksia.

”Viime vuosien kriisi on osoittanut, että erilaisista vähittäis-, tukku- ja investointipankkitoiminnoista koostuvat yleispankit ovat pärjänneet vaikeissa oloissa yleisesti ottaen hyvin. Toimintojen monipuolisuus on hajauttanut riskejä ja tasannut tulovirtaa”, Kauppi toteaa.

Kaupin mielestä EU:ssa parhaillaan vireillä olevat laaja-alaiset sääntelyuudistukset on vietävä rauhassa ja huolella päätökseen.

”Vasta kun niiden kokonaisvaikutukset ovat tiedossa, voidaan arvioida, tarvitaanko vielä muita uudistuksia rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamiseksi.”

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat