Pankkien uusi sääntely uhkaa työpaikkoja ja kasvua euroalueella

​Suunnitellut muutokset pankkien vakavaraisuussääntelyyn saattavat vaikuttaa epäedullisesti talouskasvun ja työpaikkojen kehittymiseen Euroopassa. Näin arvioi Euroopan Pankkifederaatio, European Banking Federation (EBF). Myös Finanssialan Keskusliitto (FK) on huolissaan kaavailluista muutoksista.

The Institute of International Finance (IIF)* julkaisi tänään alustavan arvionsa uuden, pankkeja koskevan vakavaraisuussääntelyn vaikutuksista. IIF:n tutkimuksen mukaan sekä kotitalouksille että yrityksille suunnatun luotonannon kustannukset nousisivat selvästi euroalueella, mikäli nyt ehdotetut muutokset pankkien sääntelyyn toteutuisivat.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että euroalueella vuotuinen luotonannon kasvu seuraavan vuosikymmenen aikana olisi vain 2 prosenttia. Ilman ehdotettuja sääntelytoimenpiteitä kasvu olisi 3,3 prosenttia. Bruttokansantuotteella mitattuna se merkitsee yli 4 prosentin kumulatiivista kasvun menetystä kymmenen vuoden aikana. Lisäksi IIF arvioi, että hidastuvan kasvun seurauksena euroalueelle jää syntymättä noin 5 miljoonaa työpaikkaa.

Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi sanoo muutosten vaikuttavan myös pankkien kannattavuuteen ja oman pääoman tuottoihin. Myös uuden pääoman saaminen tulee olemaan aiempaa vaikeampaa.

– Suomessa toimivien vähittäispankkien alhaisen riskitason vuoksi sääntelyyn kaavaillut muutokset iskevät erityisen rankasti meidän finanssialaamme. Ajatus tuntuu kohtuuttomalta erityisesti siksi, etteivät suomalaiset finanssialan toimijat ole olleet millään lailla kriisiä aiheuttamassa ja niiden toiminta on koko ajan ollut terveellä pohjalla, Kauppi painottaa.

– Vaikutukset saattavat olla vielä IIF:n esittämiä arvioita pahemmat, mikäli mukaan lasketaan pankeille kaavailtu vakausrahastomaksu, finanssiverot sekä talletussuojaa koskevat muutokset.

IIF:n raportissa ei myöskään ole otettu huomioon vähimmäisomavaraisuusasteen (leverage ratio) vaikutuksia. Nämä vaikutukset olisivat erityisen haitallisia Suomen ja Pohjoismaiden kaltaisille asuntoluottoja myöntäville vähittäispankeille.

IIF korostaa vielä tutkimuksessaan, että muutosehdotukset pankkien sääntelyyn iskevät USA:ta kovemmin euroalueen pankkeihin. Syynä tähän on se, että euroalueella, toisin kuin USA:ssa, pankkiluottojen rooli talouden kiertokulussa on hyvin merkittävä. Yksityissektorin luotoista 75 prosenttia on euroalueella pankkien taseissa. USA:ssa vastaava osuus on 25 prosenttia.

Euroalueen pankkijärjestelmä on maailman laajin. Pankkien yhteenlaskettu tase oli vuoden 2009 lopussa 31,1 biljoonaa euroa.

IIF:n raportti
Interim Report on the Cumulative Impact on the Global Economy of Proposed Changes in the Banking Regulatory Framework

EBF:n tiedote

*The Institute of International Finance (IIF) on kansainvälinen järjestö, jonka jäseniä ovat suurimmat kansainväliset finanssialan yritykset ja toimialaa edustavat järjestöt www.iif.com

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi