Pankkien vakavaraisuusvaatimuksia nostavalle ”Basel IV:lle” aikalisä

Keskuspankkien ja pankkivalvojien edustajista koostuva GHOS on päättänyt lykätä päätöksiä niin sanotusta Basel IV -sääntelystä  "lähitulevaisuuteen", kertoo Kansainvälinen järjestelypankki BIS tiedotteessaan. Finanssialan Keskusliiton pääekonomisti Veli-Matti Mattila on tyytyväinen, että asiassa ei hätiköidä.

”On hyvä asia, että nyt otetaan aikalisä ja mietitään vielä tarkoin uudistusten sisältöä. Baselin pankkivalvontakomitean alkuperäiset ehdotukset olisivat olleet vaikutuksiltaan hyvin merkittäviä muun muassa monien pohjoismaisten pankkien kannalta. Eri tahoilla tehtyjen arvioiden mukaan pankkien vakavaraisuusvaatimukset olisivat voineet nousta kymmeniä prosentteja. Tämä olisi väistämättä heijastunut luotonantoon ja sitä kautta koko talouteen,” Mattila toteaa.

Alun perin GHOS:n piti päättää uudesta sääntelystä tammikuun alussa Baselin pankkivalvontakomitean ehdotusten pohjalta.

Parhaillaan toimeenpanovaiheessa olevan Basel III -sääntelyn myötä pankkien omien varojen määrää ja maksuvalmiutta koskevat säännökset tiukentuvat huomattavasti. Nyt esillä olevissa uusissa sääntelyehdotuksissa on Baselin pankkivalvontakomitean mukaan kyse Basel III -sääntelyn viimeistelemisestä, mutta finanssialalla hanke on nimetty Basel IV:ksi. Syynä ovat uuden sääntelyn mahdollisesti tuomat merkittävät muutokset vakavaraisuuslaskentaan. Kiristyvät pääomavaatimukset heikentäisivät pankkien luotonantokykyä ja heijastuisivat sitä kautta kansantalouteen. Lisäksi luotonannon kohdentuminen taloudessa voisi muuttua.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat