Pankkien vapaaehtoiset auttaneet jo 2000 nuorta taloustaidoissa

Neljän pankin vapaaehtoiset työntekijät ovat auttaneet keväästä 2013 lähtien
paria tuhatta nuorta eri puolella Suomea taloustaitojen kohentamisessa.
Helsingin Diakonissalaitoksen koordinoima vapaaehtoistyö nytkähti liikkeelle
tasavallan presidentti Sauli Niinistön Ihan tavallisia asioita -kampanjasta.

OP-ryhmän, Danske Bankin, Nordean ja S-Pankin vapaaehtoiset työntekijät ovat saaneet käyttää työaikaansa vailla työtä tai koulutusta olevien nuorten auttamiseen taloustaidoissa. Kahden-kolmen pankkitoimihenkilön vetämät nuorten ryhmät kokoontuvat kolmesta neljään kertaa. Nuoret löytyvät ryhmiin monin tavoin, muun muassa kuntien etsivän nuorisotyön tai oppilaitosten erityisryhmien kautta.

”Jos käy ilmi, että ryhmässä on runsaasti ylivelkaantuneita nuoria, keskitytään ylivelkaantumiseen. Jos talousongelmia ei ole kovin paljon, otetaan mukaan ennaltaehkäisevää näkökulmaa”, Helsingin Diakonissalaitoksen projektipäällikkö Vesa Sarmia kertoo.

Nuoret ovat ryhmissä eri syistä. On nuoria, joilla on vaikeuksia elämässään psyykkisten ongelmien vuoksi, eikä heillä ole suuria rahankäyttöongelmia. Silloin saattaa tulla jopa kysymyksiä yrityksen perustamisesta. Pääsääntöisesti kuitenkin keskitytään oman talouden hallintaan.

Vesa Sarmian mielestä nuorten taloustaitojen kouluopetuksessa on parantamisen varaa.

”Nuorilta tulleen palautteen perusteella taloustaitojen opetusta ei ole tarpeeksi tai sen sisältö ei ole sellaista, minkä nuoret kokevat hyödylliseksi

Palkitsevaa työntekijälle, hyötyjä työnantajalle

Vapaaehtoisten näkökulmasta katsottuna työ on hyvin palkitsevaa. Topi Kokkonen Pohjois-Savon Osuuspankista koki tekevänsä merkityksellistä työtä opastaessaan syrjäytyneitä nuoria.

”On ilo nähdä, miten nuoret saavat selkeitä oivalluksia siihen, miten voi tehdä viisaampia hankintoja. Kun teimme viikkobudjettia, yksi nuori päätti lopettaa tupakanpolton huomattuaan, kuinka paljon rahaa siihen menee”, Kokkonen kertoo.

Danske Bankin projektista vastaavan koordinaattorin Aija Harmaakarin mukaan hankkeen kautta pankki voi luontevasti antaa asiantuntemustaan yhteiskunnan käyttöön. Pankki itse saa hyötyä työntekijöidensä tyytyväisyyden kautta.

”Työntekijät kokevat auttamisen kautta työnsä merkitykselliseksi. Tällainen hanke parantaa yhteenkuuluvuutta ja työntekijöiden positiivista fiilistä pankkia kohtaan. Onhan sellainen eduksi pankille”, Harmaakari listaa.