Pankkirakenteen rajoitukset iskisivät yritysasiakkaisiin

Yksi FK:n vaalitavoitteista on puolustaa nykyistä yleispankkimallia. Komissio on ehdottanut asetusta, joka toteutuessaan pakottaisi  monet pankit rikkomaan hyvin toimivia rakenteitaan. Tämä voisi koskea myös pohjoismaisia pankkeja. Kärsijöinä olisivat erityisesti pankkien yritysasiakkaat. FK:n mielestä nykyinen pankkimalli toimii hyvin eikä tarvetta rakennerajoituksille ole.

Pohjoismaissa toimii useita yleispankkeja, joilla on vähittäis-, tukku- ja investointipankkitoimintoja. Heilahtelevissa taloustilanteissa tällaiset monipuolista palvelua tarjoavat pankit ovat osoittautuneet vahvoiksi. EU:ssa kaavaillut rakennerajoitukset saattaisivat horjuttaa näiden pankkien asemaa. ”Erityisen huolestuttava on mahdollisuus, että pankit joutuvat eriyttämään markkinatakaustoiminnan muusta pankkitoiminnasta erilliseen yksikköön”, kertoo Finanssialan Keskusliiton pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Markkinoiden likviditeetti voisi kärsiä

Markkinatakaus tarkoittaa sitä, että pankit lupaavat ostaa ja myydä osakkeita ja joukkovelkakirjoja tiettyyn hintaan. Tämä sujuvoittaa kaupankäyntiä ja lisää markkinoiden likviditeettiä, kun on varmuus siitä, että markkinoilta löytyy aina taho, joka on valmis ostamaan tai myymään arvopapereita. Markkinatakausta varten pankeilla on oltava hallussaan riittävä määrä arvopapereita ikään kuin varastona kaupankäyntiä varten. ”Pakollinen eriyttäminen nostaisi kustannuksia, sillä yhdistetyissä toiminnoissa palvelut pystytään tuottamaan edullisesti. Kulut valuisivat pitkälti asiakkaille, eli yritysten varainhankinta kallistuisi. Lisäksi eriyttäminen voisi heikentää markkinoiden likviditeettiä, mikäli markkinatakaustoiminnan houkuttelevuus vähenee pankkien näkökulmasta”, Mattila arvioi.

Komissiokin myöntää markkinavaikutukset

Pankkirakenteiden rajoitukset voisivat iskeä erityisesti pohjoismaisiin pankkeihin ja niiden asiakkaisiin. Komission asetusehdotustaan varten tekemässä taustaselvityksessä on haarukoitu 29 pankkia, joita rakennerajoitukset voisivat voimaantullessaan koskea. Pohjoismaisia pankkeja on mukana peräti kuusi: Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB ja Swedbank. Kaiken kaikkiaan pankkien rakenteille kaavaillut rajoitukset haittaisivat pankkien mahdollisuuksia palvella asiakkaitaan nykyisessä laajuudessa ja nykyisillä hinnoilla. Lisäksi ne olisivat ristiriidassa yritysrahoituksen monipuolistamispyrkimysten kanssa. Veli-Matti Mattilan mukaan komissio on epäsuorasti myöntänyt, että rajoituksilla olisi kielteisiä vaikutuksia yritysrahoitukseen. ”Komissio on esityksessään rajannut EU-maiden valtionpapereilla käytävän kaupan kieltojen ja rajoitusten ulkopuolelle. Se perustelee tätä sillä, että näin pyritään estämään mahdolliset kielteiset seuraukset näille markkinoille. On siten ilmeistä, että asetusehdotuksella olisi toteutuessaan kielteisiä vaikutuksia yritysten velkapaperimarkkinoille.”

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat