Pankkisääntely iskee startupien rahoitukseen

Pankkialan sääntely luo rahoitusesteitä niille startupeille, joiden luottoluokitus on hieman keskitason alapuolella. Mikäli pankkirahoitusta hakevan yrityksen luottoluokitus on heikko, eivät hyvätkään vakuudet vähennä lainaan vaadittavia pankin omia varoja. Tämä kasvattaa rahoituksen kustannuksia. Tiedot selviävät tuoreesta startupeja ja pankkien vakavaraisuussääntelyä käsittelevästä diplomi-insinööri Joel Kuuvan diplomityöstä, joka on hyväksytty Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

Diplomityössä saatiin selville, että sääntelyn asettama paino yritysten luottoluokitukselle on rahoitusvakauden näkökulmasta perusteltu ja startup-yritysten edellytykset pankkirahoitukselle ovat useassa tapauksessa hyvät. Viidesosasta startupeja on kuitenkin tullut väliinputoajia. Näissä startupeissa on potentiaalia, mutta sääntelyn myötä jo keskitason luottoluokitus nostaa pankkirahoituksen kustannuksia selvästi.

Vaikka vakavaraisuussääntely on muuttunut 10 viime vuoden aikana aiempaa riskiherkemmäksi, väliinputoaja-startupien kiinteistövakuudet eivät käytännössä kevennä pankkien pääomavaatimuksia. Nämä yritykset eivät ole akuuteissa maksuvaikeuksissa, vaan niiden luokitus on keskitasoa. Sääntelyn luomat katvealueet ovat siis todellisia.

Vaihtoehtoisten rahoituslähteiden käyttö kasvaa

Pääomavaatimusten kasvu ja pankkien siirtyminen uusiin, aiempaa riskiherkempiin pääomavaatimusten laskentamenetelmiin on nostanut väliinputoavien startupien lainan korkoa laskennallisesti jopa 15 prosenttia vuoden 2008 sääntelyyn verrattuna.

Julkiset tuet esimerkiksi Tekesin rahoituksen muodossa ovatkin kohdistuneet yhä enemmän pienempiin ja nuorempiin yrityksiin. Myös niin sanottu varjopankkisektori muun muassa vertaislainojen muodossa on täydentänyt rahoituksen aukkoja. Pankkirahoituksen ylisääntelyä on kuitenkin syytä varoa, jotta julkista rahaa säästyy ja pk-sektorin kasvua voidaan tehokkaasti edistää.

Diplomityössä suomalaisten startupien luottoluokkia tutkittiin nyt ensimmäistä kertaa merkittävällä otoksella. Tutkituista startupeista lähes 60 prosenttia ylsi pankkirahoituksen kannalta suotuisaan luottoluokkaan. Kun raha on samaan aikaan edullista, on suurimmalla osalla tutkituista startupeista hyvät edellytykset pankkirahoituksen hankkimiseen.

Diplomityö tehtiin Finanssialan Keskusliiton ehdotuksesta. Otos startup-yrityksistä koottiin Startup100.net –tietokannasta ja luottoluokitusmallina käytettiin Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa –mallia.

Lisätietoja: diplomi-insinööri Joel Kuuva, joel.kuuva(at)capgemini.com, puh. 050 414 6444