Pankkisektorin turbulenssilla vain pieni vaikutus sijoitusrahastoihin – rahastoista lunastettiin maaliskuussa 19 miljoonaa euroa

  • Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin maaliskuussa yhteensä 19 miljoonaa euroa pääomia.
  • Rahastopääomaa pienensi myös heikentynyt markkinakehitys.
  • Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 137 miljardia euroa.

Maaliskuussa uusia pääomia sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin yhteensä 150 miljoonaa euroa ja. yhdistelmärahastoihin  10 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin uusia varoja yhteensä 48 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin varoja 132 miljoonaa euroa ja osakerahastoista 95 miljoonaa.  

milj. EURNettomerkinnät maaliskuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.03.2023
Osakerahastot-95-51153 388
Yhdistelmärahastot1011029 565
Pitkän koron rahastot-13243228 409
Lyhyen koron rahastot15045014 662
Vaihtoehtoiset rahastot4810911 402
YHTEENSÄ-19589137 425

Maaliskuussa osakemarkkinoiden hermoilu oli poikkeuksellisen voimakasta. Kiristyneen rahapolitiikan takia Yhdysvalloissa eräät pankit ajautuivat ongelmiin ja joutuivat äkillisen talletuspaon kohteeksi. Euroopassa sveitsiläinen UBS-pankki osti pitkään vaikeuksista kärsineen Credit Suisse -pankin. Tapahtumien myötä epävarmuus Euroopan ja Yhdysvaltojen pankkisektoreita kohtaan lisääntyi.

Tilanne osakemarkkinoilla rauhoittui, kun kriisiytyneet amerikkalaispankit vakautettiin viranomaistoimin ja pelko pankkikriisien leviämisestä laantui. Yhdysvalloissa ja euroalueella inflaatio hidastui, mutta odotuksia vähemmän,  ja keskuspankit jatkoivat ohjauskorkojensa nostoja korkean pohjainflaation selättämiseksi.

Korkosijoittajalle maaliskuu tarjosi pääasiassa hyviä tuottoja. Pankkisektoria koskeva uutisointi heijastui myös korkomarkkinoille. Useiden valtioiden joukkovelkakirjalainojen korot laskivat, mikä vaikutti valtioriskiin sijoittavien korkorahastojen arvostuksiin positiivisesti. Euroalueella myös yrityslainojen riskilisät kaventuivat, joten luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavat rahastot tuottivat kohtuullisesti.

”Sijoittaja joutuu nyt tasapainoilemaan lyhyen ja pitkän aikavälin talousnäkymien kanssa. Samaan aikaan kun talouskasvu hidastuu ja taantuman uhka on suuri, keskuspankit  nostavat ohjauskorkojaan. Euroopassa elettiin pitkään hyvin kevyen rahapolitiikan aikakautta, mutta tilanne on nopeasti muuttunut. Rahalla on nyt hinta, mikä tervehdyttää taloutta. Myös geopoliittiset epävarmuudet jatkuvat. Lyhyellä aikavälillä sijoitusmarkkinoilla saattaa näkyä edelleen voimakkaita liikkeitä. Rahastoihin kuukausittain säästävän kannattaa pitää sijoitussuunnitelmastaan kiinni ja nukkua yönsä rauhassa”, analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin pääasiassa Eurooppaan ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin yhteensä 64 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin pääasiassa Pohjois-Amerikkaan ja Pohjoismaihin sijoittavista rahastoista yhteensä 130 miljoonaa euroa. Kaikkien rahastoluokkien vuosituotot ja Sharpen 12 kk:n arvot olivat miinusmerkkisiä. Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät maaliskuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.03.2023Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi7-895 736-5 %
Pohjoismaat-37-1637 073-12 %
Eurooppa33-1965 472-3 %
Pohjois-Amerikka-93-357 359-7 %
Japani-17-98437-4 %
Tyynenmeren alue1528923-7 %
Kehittyvät markkinat-20554 542-10 %
Maailma313220 375-7 %
Toimialarahastot-14-441 470-13 %
YHTEENSÄ-95-51153 388 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin vain euroalueen luokiteltuihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 76 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kaikista muista rahastoluokista yhteensä 208 miljoonaa euroa. Kaikkien rahastoluokkien vuosituotot ja Sharpen 12 kk:n arvot olivat miinusmerkkisiä.

milj. EURNettomerkinnät maaliskuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.03.2023Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR-47855 219-10,4 %
Luokitellut yrityslainat EUR623939 417-7,3 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR14773 533-4,5 %
Valtioriski maailma06202-3,8 %
Luokitellut yrityslainat maailma-123-785 934-6,1 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-8-31 446-5,6 %
Kehittyvät markkinat-30-482 657-4,2 %
YHTEENSÄ-13243228 409 

Tilastokeskuksen vuoden 2021 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,47 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 600 euroa. Suomeen on rekisteröity 19 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 550 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan