Pankkitalletukset eivät makaa toimettomina tileillä

Suomalaisille pankkitileille on talletettu reilut 140 miljardia euroa. Vaikka tilinomistajan näkökulmasta katsoen rahat näyttävät makaavan toimettomina tilillä, on tilanne todellisuudessa aivan toinen. Pankkitalletukset ovat maailmalla kierrossa pankkien lainanannon muodossa.

”Toisinaan kuulee väitettävän virheellisesti, että suomalaisten tileillä makaisi rahavaroja täysin käyttämättömänä, ja ne rahat pitäisi saada järkevään käyttöön”, kertoo Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen. ”Tileille talletetut varat ovat pankille tärkeitä, sillä ilman niitä varainhankinta täytyisi tehdä kokonaan markkinoilta ”, sanoo Salminen.

Pankit toimivat rahoituksen välittäjinä, eli ne välittävät ylimääräistä, talletuksina olevaa rahaa sitä tarvitseville toimialoille lainojen muodossa. Erityisesti Suomen PK-yrityssektorin rahoitus nojaa vahvasti pankkilainoitukseen. ”Voidaan siis ajatella, että suomalaiset tilinomistajat toimivat pienten ja keskisuurten yritysten lainoituksen mahdollistajina”, havainnollistaa Salminen.

Pankit muuntavat tehokkaasti rahoitusvaateiden kokoa, maturiteettia (aikaa, jolloin lainat erääntyvät maksettaviksi), riskiä ja likviditeettiä (miten helposti rahavarat ovat otettavissa käyttöön). Asiakkaiden tekemistä lyhytaikaisista likvideistä eli heti nostettavista pankkitalletuksista myönnetään pitkäaikainen, epälikvidi laina esimerkiksi yrityksen investointitarpeisiin. Ilman tätä pankkien tekemää niin kutsuttua maturiteettitransformaatiota pitkäaikainen rahoitus ei olisi mahdollisia useimmille yrityksille ja kotitalouksille.

Rahalaitosten varainhankinta ja lainat yleisölle Suomessa (Macrobond).jpg
Kuvasta näkyy, että pankkitalletukset eivät yksinään riitä kattamaan sitä lainamäärää, jonka pankit ovat myöntäneet asiakkailleen. Talletusten lisäksi pankit kattavat lainanantonsa ottamalla markkinoilta rahoitusta lyhytaikaisten velkapapereiden ja pitempiaikaisten joukkovelkakirjojen muodossa.

Tiukat säännöt sille, paljonko varoja voidaan lainata ulos

Pankeille on asetettu viranomaisten taholta tiettyjä rajoitteita sen suhteen, kuinka paljon ne voivat lainata varoja asiakkailleen. Euroopan keskuspankin sääntöjen mukaan euroalueen pankkien on pidettävä kansallisissa keskuspankeissa talletettuna vähintään 1 prosentin verran asiakkaidensa pankkitalletuksista niin sanotussa vähimmäisvarantojärjestelmässä.

Pankeilla on myös oltava tietty määrä omaa pääomaa suhteessa jokaiseen myönnettyyn lainaan. Muun muassa tätä arvioitiin EKP:n johdolla tehdyssä pankkien taseiden läpikäynneissä, joiden tulokset julkistettiin viime viikonloppuna.

Mikäli pankkitalletusten määrä radikaalisti vähenisi, vaikuttaisi se suoraan pankkien varainhankinnan rakenteisiin ja lisäisi pankkien riippuvuutta markkinoista. Tätä eivät viranomaiset katsoisi suopeasti. Elina Salmisen mukaan tavallisen pankkiasiakkaan ei kuitenkaan tarvitse suuremmin vaivata asialla päätään.