Panttikirjat sähköistyvät 2020 mennessä – Asunto-osakkeet saatava myös digijunaan

Kiinteistön kaupan on voinut tehdä sähköisesti jo parin vuoden ajan. Jos kiinteistöä tarvitaan luoton vakuudeksi, lepäävät pankin holvissa usein edelleen paperiset panttikirjat, vaikka myös sähköisten panttikirjojen käyttäminen on ollut jo mahdollista. Digiloikan tekevät toivon mukaan pian myös asunto-osakkeet, joita koskevien tietojen kokoaminen sähköiseen rekisteriin on niin ikään valmisteilla.

Kiinteistöjen kirjallisista panttikirjoista luovutaan kokonaan vuoden 2019 lopussa päättyvän siirtymäajan lopussa, minkä jälkeen kiinteistö voidaan pantata esimerkiksi asuntolainan vakuudeksi vain sähköisiä panttikirjoja käyttäen. Suomessa sijaitseviin kiinteistöihin on vahvistettu liki 3,5 miljoonaa kiinnitystä ja niitä vastaavaa panttikirjaa. Tästä määrästä vain hieman yli 40 000 on sähköisiä panttikirjoja. Perinteinen kirjallinen panttikirja on siis edelleen vallitseva kiinteistöpanttauksen työkalu. Niiden arkistointiin ja käsittelemiseen kuluu paljon tilaa ja aikaa, minkä lisäksi ne voivat kadota tai vahingoittua.

Paperisista panttikirjoista museotavaraa

Oikeusministeriö valmistelee lakimuutosta, jonka tarkoituksena on siirtyä käyttämään yksinomaan sähköisiä panttikirjoja kun kiinteistöön haetaan kiinnityksiä luoton vakuudeksi. Hallituksen esitys asiasta on tarkoitus antaa tänä keväänä. Ehdotuksen mukaan uusista kiinnityksistä ei enää toukokuun 2017 jälkeen annettaisi kirjallisia panttikirjoja. Lisäksi kirjaamisviranomainen (Maanmittauslaitos) muuntaisi olemassa olevat kirjalliset panttikirjat sähköisiksi, kun niitä vastaaviin kiinnityksiin haetaan muutoksia. Vuoden 2020 alusta lukien vanhoja kirjallisia panttikirjoja ei voisi enää käyttää kiinteistöä pantattaessa. Finanssialan Keskusliiton lakimies Antti Laitilan mukaan muutos tehostaa luotonantajien vakuudenhallintaa, alentaa luotonanto- ja kirjaamismenettelyjen kustannuksia ja joustavoittaa entisestään kiinteistöjen vaihdantaan liittyvää asiointia. ”Muutosten yhteydessä on kuitenkin huolehdittava siitä, että olemassa olevien kirjallisten panttikirjojen massamuunnosta sähköisiksi aiheutuvat kulut jäävät mahdollisimman alhaisiksi”, Antti Laitila huomauttaa.

Myös asunto-osakkeet saatava samalle viivalle

Kiinteistöjäkoskevat tiedot löytyvät kompaktisti ja kattavasti kiinteistötietojärjestelmästä, mutta asunto-osakkeisiin liittyvää tietoa on etsittävä monista eri lähteistä. Myös paperisten asunto-osakekirjojen muuttamista sähköiseen järjestelmään on selvitetty useita kertoja 1990-luvulta alkaen, mutta suunnitelmat eivät vielä ole konkretisoituneet. Vuonna 2013 Ympäristöministeriössä käynnistynyt tuorein, viime kevääseen asti tehty selvitystyö otti uuden suunnan. Sipilän hallituksen toivotaan toteuttavan kattava sähköinen asunto-osakerekisteri nopeasti osana hallituksen laajempaa digihaastetta. Nykypäivän vaatimuksiin sopiva asunto-osakerekisteri koostuisi asuntojen ja taloyhtiöiden perustiedoista sekä asuntojen omistaja- ja vakuustiedoista. Rekisteri korvaisi tulevaisuudessa paperisen osakekirjan ja pitkälti myös paperisen isännöitsijäntodistuksen. ”Viimein aika on kypsä asunto-osakerekisterin perustamiselle. Hallitukselta tarvitaan enää toteutuspäätös, jotta sidosryhmät voivat kääriä hihat. Paperimapeissa olevien tietojen digitalisointiin on ryhdyttävä ripeästi, mikäli halutaan saada asunto-omistamisen ja -kaupan kustannuksia alaspäin”, sanoo Finanssialan Keskusliiton johtava lakimies Elina Kirvelä. ”Kaiken sujuessa hyvin rekisteri voisi olla käytössä jo kahden vuoden kuluttua vapauttaen asukkaiden ja taloyhtiöiden voimavaroja paperisodasta tärkeämpiin asioihin.”

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat