Panttikirjojen sähköistäminen etenee

Hallitus tavoittelee, että vanhoja kirjallisia panttikirjoja ei vuodesta 2020 alkaen voisi enää käyttää uuden luoton vakuutena.

Luottoon tarvittaisiin joko uusia kiinnityksiä, joista annetaan sähköiset panttikirjat. Vaihtoehtona vanhat kirjalliset panttikirjat muunnettaisiin sähköisiksi.

Uusista kiinnityksistä annettaisiin jatkossa panttikirjoja vain sähköisessä muodossa. Kiinnityksiä muutettaessa vanhat panttikirjat muunnettaisiin sähköisiksi. Sähköisiä panttikirjoja ei enää muutettaisi hakemuksesta kirjalliseen muotoon.

Kiinteistönomistajien, joilla on vanhoja kirjallisia panttikirjoja luoton vakuutena esimerkiksi pankissa, ei tarvitsisi reagoida mahdolliseen lainmuutokseen.

Luotonantajat voisivat kuitenkin hakea hallussaan olevien vanhojen panttikirjojen massamuuntamista sähköisiksi nykyistä helpommalla menettelyllä.

FK: tavoitteeksi joustavuus ja kustannustehokkuus

”Tässä yhteydessä olisi hyvä, että massamuuntaminen voidaan toteuttaa joustavasti eivätkä sen kustannukset nousisi korkeiksi”, Finanssialan Keskusliiton lakimies Antti Laitila painottaa. Laitilan mielestä hallituksen esityksessä onkin otettu askelia tähän suuntaan.

Kiinteistövakuuksien hallinnointi tehostuisi, kun kirjallisten panttikirjojen käsittelemisen sijasta siirryttäisiin sähköisiin toimintatapoihin. Tästä tulee hyötyjä luotonantajille ja niiden asiakkaille. Muutokset tehostaisivat myös viranomaistoimintaa.

Vuonna 2013 voimaan tulleen säännöksen mukaan kiinnityksen hakija voi valita joko kirjallisen tai sähköisen panttikirjan. Lakia säädettäessä oletettiin, että pankit ja muut merkittävät luotonantajat siirtyisivät nopeasti yksinomaan sähköisten panttikirjojen käyttöön. Toistaiseksi siirtyminen on ollut arvioitua hitaampaa.

Uuden sääntelyn toivotaan nopeuttavan sähköisiin panttikirjoihin siirtymistä.

”Kun uusista kiinnityksistä annetaan vain sähköisiä panttikirjoja ja vanhoja muunnetaan, kantautuu tieto uudesta menettelystä toivottavasti tehokkaammin myös asiakkaille”, Antti Laitila toteaa.

Asiaa koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 18.helmikuuta.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat