Paperiosakkeet piirongista pankkiin – arvottomuus uhkaa

Jos omistat vielä paperisia pörssiosakkeita, joita ei ole kirjattu sähköiselle arvo-osuustilille, kannattaa kirjaaminen tehdä pankissa viimeistään nyt. Vanhanaikaiset paperiosakkeet voivat muutoin menettää arvonsa kokonaan. Vanhaksi meno ei koske asunto-osakkeita.

​Suomessa pörssiosakkeet ovat olleet pääosin sähköisessä muodossa arvo-osuustileille kirjattuna jo pitkään. Entisessä mallissa osakkeet olivat käteisen rahan tapaan paperisia kirjoja, joiden omistusoikeus todistettiin kauppakirjalla. Sähköistämisen myötä kankeasta paperivetoisesta systeemistä tahdottiin aikanaan eroon.

Loppujen paperisten osakkeiden kirjaamiselle sähköiselle arvo-osuustilille säädettiin aikanaan kymmenen vuoden määräaika, joka on nyt täyttymässä. Osakeyhtiöillä on määräajan täytyttyä oikeus tulevissa yhtiökokouksissaan tehdä niin tahtoessaan päätös arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömien osakkeiden myynnistä yhtiön nimiin. Silloin paperiosakkeista tulee arvottomia.

Kaikki paperiosakkeet eivät vanhennu

Myös muut kuin pörssiyhtiöt ovat voineet siirtää paperiset osakekirjansa arvo-osuusmuotoiseksi jos ovat niin halunneet.

”Kuluttajan kannalta olennaista on, että tämä koskee vain arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden osakeyhtiöiden osakkeita. Tällä ei ole mitään tekemistä vaikkapa asunto-osakkeiden kanssa”, Finanssialan Keskusliiton asiantuntija Pauliina Lappeteläinen kertoo.

On myös olemassa sellaisia osakeyhtiöitä, joilla ei ole lainkaan osakkeita arvo-osuusmuotoisina vaan koko osakekanta on paperimuodossa (esimerkiksi Imatran Seudun Sähkö). Näitä osakkeita ei voi vaihtaa, vaan omistus pysyy ennallaan paperimuotoisena. ”Hyvä nyrkkisääntö on, että jos yhtiö on pörssissä, ja kaapista löytyy paperinen osakekirja, on syytä toimia”, Lappeteläinen linjaa.

Miten toimia kummittelevan paperiosakkeen kanssa?

Jos piirongin laatikosta löytyy vielä paperinen paperiosake, kannattaa ottaa yhteyttä omaan pankkiin tai muuhun arvopaperien säilyttäjään ja varata aika asian selvittämistä varten. Pankkien kautta osakkeille avataan arvo-osuustili, jolle paperiset osakkeet kirjataan tai sitten annetaan lisäohjeita miten edetä.

”Arvo-osuusjärjestelmän etuna on se, että esimerkiksi osingot tulevat automaattisesti osakkeenomistajan tilille ilman, että niitä täytyy erikseen karhuta. Paperisten osakkeiden kohdalla näin ei aina ole”, Lappeteläinen sanoo. ”Jos paperiset osakkeet kirjaa nyt arvo-osuusjärjestelmään, saa haltuunsa myös vanhentumattomat osingot”, Lappeteläinen vihjaa.

Älä odota yhteydenottoa

Paperiosakkeita omistavien ei kannata jäädä odottelemaan asiasta kertovaa yhteydenottoa yhtiöltä, sillä yhtiöillä ei välttämättä ole tiedossa, ketkä paperisia osakkeita omistavat. Paperinen osakekirja on voinut vaihtaa omistajaa myynnin, lahjoituksen tai perinnön nojalla. Jos muutoksesta ei ole ilmoitettu yhtiölle, yhtiön osakasluettelolla on vanhentunut tieto. Muuttuneen omistusoikeuden voi todistaa esimerkiksi kauppakirjalla.

Esimerkiksi finanssiyhtiö Sampo on kuitenkin lähettänyt kirjeen kaikille 12.9.1997 päivättyyn osakasluetteloon merkityille yksityishenkilöille. Yhtiöllä ei kuitenkaan voi olla varmuutta, ovatko yhteystiedot ajan tasalla tai ovatko silloin osakkeita omistaneet edelleen yhtiön omistajia.