Paperisista asunto-osakkeista tulee sähköisiä vuonna 2015

Asunto-osakkeet eivät ehkä tulevaisuudessa olekaan paperisia todistuksia, joita säilytellään joko mummolta perityn piirongin ylälaatikossa tai pankkiholvissa. Ympäristöministeriössä on käynnistetty projekti, jossa asunto-osakkeet muutetaan kokonaan sähköiseen muotoon.

Ensi vuoden loppuun mennessä selvitetään, millä tavoin sähköistys voitaisiin toteuttaa. Samalla käydään läpi muutoksen vaatimat lakimuutokset. Varsinainen sähköistys on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 aikana.

”Asunto-osakkeiden rekisteröinti helpottaisi asuntokauppaa ihan käytännön tasolla. Kun kauppaa tehdään, ei repaleisia piirongissa säilyteltyjä osakkeita – tai no, pankissahan ne monen asuntovelallisen tapauksessa panttina ovat – tarvitse enää kiikuttaa kaupantekotilaisuuteen tai lähetellä niitä pankista toiseen”, kertoo Finanssialan Keskusliiton lakimies Santeri Suominen.

Finanssialan Keskusliitto on puhunut pitkään sähköisten asunto-osakkeiden puolesta ja muun muassa teettänyt asiasta oman selvityksensä.

Samaan rekisteriin kenties muitakin todistuksia

Samankaltainen sähköistys toteutuu jo tänä syksynä kiinteistökaupan kohdalla. Ostaja ja myyjä voivat marraskuusta 2013 alkaen kirjautua pankkitunnuksillaan Maanmittauslaitoksen ylläpitämään palveluun ja allekirjoittaa kiinteistön kauppakirjan sähköisesti. Samalla käyttöön tulevat myös sähköiset panttikirjat. Asunto-osakerekisterin ylläpitäjäksi ei ole olemassa samanlaista luonnollista viranomaistahoa. Kiinnostuksensa rekisterin ylläpitoon on ilmaissut ainakin arvopaperikeskus eli Euroclear Finland, joka hallinnoi pörssiomistuksia varten tarvittavia arvo-osuustilejä.

”Voisi kuvitella, että tulevaisuudessa samaan rekisteriin voisi kytkeä jollain teknisellä rajapinnalla myös muita asuntoihin liittyviä todistuksia. Tällaisia voisivat olla vaikkapa isännöitsijätodistukset ja energiatodistukset”, Suominen pohtii sähköisyyden tulevia mahdollisuuksia. ”Nykyisinhän paperisen isännöitsijätodistuksen saaminen voi kestää jopa viikkoja. Projektin yhteydessä on pohdittava huolellisesti, mikä olisi paras taho ylläpitämään rekisteriä, jotta se olisi mahdollisimman käytännöllinen ja helppokäyttöinen.”