Parlamentti hyväksyi vihdoinkin vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussääntöihin liittyvän direktiivin

Euroopan parlamentti on hyväksynyt vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussääntelyä koskevan direktiivin, joka nytkäyttää useasti lykkääntynyttä säädöskokoelmaa toivotulla tavalla eteenpäin. Säädökset tuovat muutoksia myös suomalaisille vakuutusyhtiöille.

​Kyse on jo vuonna 2009 säädetystä Solvenssi II-direktiivistä, jonka voimaantulo on lykkääntynyt monesti muun muassa finanssikriisin vuoksi. Alkuperäistä Solvenssi II-säännöskokoelmaa on pitänyt täydentää nyt parlamentin hyväksymällä uudella direktiivillä, Omnibus II:lla, jonka valmistelu on kestänyt kolme vuotta.

Varsinaisen Solvenssi II:n kaikkien säädösten osalta ei ole päästy etenemään, ennen kuin Omnibus II hyväksytään. Omnibus II antaa eurooppalaiselle valvontaviranomaiselle Solvenssi II:een liittyviä valtuuksia.

Finanssialan kannalta säännöksen eteneminen on hyvä uutinen. Suomalaiset vakuutusyhtiöt ovat jo melko hyvin valmistautuneet tuleviin muutoksiin.

”Tämä päätös on rohkaiseva merkki siitä, että koko Solvenssi II saataisiin voimaan nykyisen aikataulun mukaisesti vuoden 2016 alussa. Tähän asti voimaantulopäivää on siirretty jatkuvasti. Vakuutusyhtiöiden kannalta on tärkeää, että maali ei siirry matkan varrella kauemmaksi”, kertoo Finanssialan Keskusliiton asiantuntija Inna Aaltonen.

Virallisesti voimaantullakseen nyt hyväksytty päätös Omnibus II-direktiivistä tarvitsee vielä neuvoston hyväksynnän.