Pekkarisen paperi käynnistää eläkeneuvottelut

Torstaina julkaistaan niin sanottu Pekkarisen työryhmän väliraportti, joka käsittelee työeläkejärjestelmän uudistamista. Työryhmä on pohtinut vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutuksia ja mahdollisia lisätoimia, jotta eläkejärjestelmä pysyy taloudellisesti kestävänä elinajan pidetessä. Yhtenä tavoitteista on ollut keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän nostaminen kahdella vuodella.

​Ryhmän työn tulokset raportoidaan työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluryhmälle. Eläkkeistä aloitetaan työryhmän raportoinnin perusteella neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kesken. Neuvottelujen on tarkoitus johtaa eläkejärjestelmän uudistamiseen vuonna 2017.

Asiantuntijatyöryhmä ei anna poliittisia suosituksia, vaan tarjoaa eläkeneuvottelijoille useita vaihtoehtoja siitä, miten eläkejärjestelmää voisi rukata.

Työryhmää on vetänyt valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Jukka Pekkarinen, jonka nimellä työryhmä tunnetaan. Asiantuntijaryhmän jäsenet ovat ylijohtaja Outi Antila, johtaja Seija Ilmakunnas, osastopäällikkö Olli Kangas, toimitusjohtaja Jukka Rantala, johtaja Hannu Uusitalo, hallintoneuvos Timo Viherkenttä ja toimitusjohtaja Vesa Vihriälä.

Selvitysryhmän asiantuntijasihteereinä toimivat finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo valtiovarainministeriöstä ja osastopäällikkö Mikko Kautto Eläketurvakeskuksesta.