Perinteinen vakuutustoiminta kestää hyvin rahoitusmarkkinoiden häiriöitä

Perinteisen vakuutustoiminnan riskit eivät yleensä kytkeydy läheisesti talouden suhdannekehitykseen tai rahoitusmarkkinoiden riskeihin. Tämä selviää vakuutusyritysten valvojien kansainvälisen järjestön IAIS:n (The international Association of Insurance Supervisors) 15.11.2011 julkaisemasta selvityksestä ”Insurance and Financial Stability”.

Selvityksessä todetaan, että perinteinen vakuutustoiminta ei kaiken kaikkiaan ole huolenaihe rahoitusjärjestelmän vakauden näkökulmasta. Vakuutusyritykset ovat tosin sijoitustoimintansa kautta alttiita erilaisille markkinariskeille, mutta viime vuosien kriisi on osoittanut, että yritysten sietokyky on ollut tältä osin hyvä.

Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi pitää IAIS:n selvitystä hyvänä esimerkkinä viranomaisten suorittamasta perusteellisesta vaikuttavuusarviosta.

”Tämäntyyppisten selvitysten tekeminen olisi hyödyllistä myös muiden finanssialan toimintojen osalta ja erityisesti silloin, kun niitä koskevaa sääntelyä ollaan uudistamassa”.

Kauppi jatkaa ymmärtävänsä, että maailmalla riehuva julkisten talouksien velkakriisi huolettaa myös suomalaista asiakasta.

”Suomalaiset vakuutusyhtiöt, kuten muutkin finanssitoimijat, ovat kuitenkin ensiluokkaisessa kunnossa ja muun muassa tämä IAIS:n tutkimus vahvistaa, että vakuutusturvan kestävyydestä ei tarvitse olla huolissaan”, Kauppi sanoo.

IAIS:n selvityksen mukaan perinteisen vakuutustoiminnan ulkopuolella on kuitenkin alueita, joilla toimiminen voi lisätä vakuutusyritysten altistumista rahoitusmarkkinoiden häiriöille ja sitä kautta voimistaa häiriöiden kielteisiä vaikutuksia koko rahoitusjärjestelmään. Esimerkkinä tällaisesta mainitaan luottoriskeiltä suojaavien sopimusten (credit default swap, CDS) käyttö muihin kuin sijoitusten suojaamistarkoituksiin.

Selvityksessä todetaan myös, että uusien rahoitusmarkkinatuotteiden ja -toimintojen myötä raja perinteisen vakuutustoiminnan ja investointipankkitoiminnan välillä on hämärtymässä.

Jatkossa IAIS aikoo selvittää yksityiskohtaisemmin muun kuin perinteisen vakuutustoiminnan merkitystä vakuutusyritysten kannalta. IAIS:ssä on lisäksi käynnissä työ yhtenäisen valvontakehikon laatimiseksi kansainvälisesti toimiville vakuutusyrityksille.

IAIS: Insurance and Financial Stability