Perjantaina kolmastoista päivä kiinnitetään huomiota miehille sattuviin tapaturmiin

Suomessa kuolee vuosittain noin 2500 henkilöä tapaturmaisesti. Tapaturmakuolleisuus on meillä selvästi korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa, ja luku on lähes kaksinkertainen verrattuna EU:n keskiarvoon. Miesten tapaturmakuolleisuus on vähentynyt viime vuosina, mutta edelleen työikäisten tapaturmaisesti aiheutuneista kuolemista 80 prosenttia sattuu miehille. Tapaturmapäivä 13. huhtikuuta kiinnittää huomiota miehille sattuviin tapaturmiin.

Suurin osa tapaturmista ei tokikaan johda kuolemaan. Vuosittain suomalaisille sattuu yli miljoona isompaa tai pienempää tapaturmaa. Vakavimmista tapaturmista aiheutuu vuodessa yli 106 000 sairaalahoitojaksoa sekä lievemmistäkin tapaturmavammoista on seurauksena sairauspoissaoloja ja kustannuksia. THL on arvioinut, että vuosittaiset kokonaiskustannukset kotona ja vapaa-ajalla tapahtuvista tapaturmista ovat arviolta 1,2-1,4 miljardia euroa.

Mies – älä kikkaile!

Perjantaina 13. päivä huhtikuuta vietetään valtakunnallista Tapaturmapäivää. Kampanjalla halutaan herättää keskustelua ja etsiä keinoja tapaturmien ehkäisemiseksi. Tänä vuonna kampanjan keskiössä ovat miehet, sillä miehille sattuu tapaturmia erityisesti kotona ja vapaa-ajalla.
Miesten tapaturmista runsas 70 prosenttia on koti- ja liikuntatapaturmia kun taas naisilla vastaava luku on runsaat 60 prosenttia. Tyypillisimmät vammat, joita kotona sattuu ovat mustelmia, ruhjeita tai haavoja sekä nyrjähdyksiä, venähdyksiä tai sijoiltaanmenoja.
Suurin osa miehille sattuvista tapaturmista olisi vältettävissä omilla valinnoilla: tunnistamalla vaaran paikat, käyttämällä turvavälineitä, arvioimalla riskit ennalta. Tapaturmapäivä-kampanja antaa vinkkejä tapaturmien ehkäisyyn osoitteessa www.tapaturmapäivä.fi.