Perjantaina on tapaturmapäivä – Älä kiirehdi, säästyt tapaturmalta!

Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona tapaturmaa. Tapaturmat vaativat vuosittain lähes 2 500 kuolonuhria. Perjantaina 13. toukokuuta järjestettävä Tapaturmapäivä kiinnittää ”Hopulle loppu” -kampanjallaan suomalaisten huomion kiireestä johtuviin tapaturmiin ja niiden ehkäisyyn.

​Kiire vaikuttaa tapaturmien syntyyn kaikkialla aiheuttaen vahinkoja töissä, kotona ja liikenteessä. Kiireestä johtuvia tapaturmia voi ehkäistä esimerkiksi varaamalla tarpeeksi aikaa työtehtäviin ja paikasta toiseen siirtymiseen.

Vuonna 2014 tapaturman seurauksena kuoli Suomessa yhteensä 2 476 ihmistä. Yleisin kuolemaan johtanut tapaturma oli kaatuminen tai putoaminen. Suurin osa kuolemaan johtaneista tapaturmista sattui kotona ja vapaa-ajalla. Suomen tapaturmakuolleisuus on Euroopan korkeimpia.

Töissä ja työmatkalla usein liian kiire

Töissä kiirettä ja siitä johtuvia vaaratilanteita aiheuttavat esimerkiksi työn heikko organisointi, suuret tai vaihtelevat työmäärät, töiden jättäminen viime tippaan sekä työnteon keskeytykset. Joillain työpaikoilla tiukka työtahti johtuu asiakkaasta tai siitä, että työntekijöitä on työmäärään nähden liian vähän. Työn hyvä suunnittelu ja selkeät tavoitteet puolestaan vähentävät kiireen tuntua.

Myös kotoa töihin kiirehdittäessä altistutaan turhalle riskinotolle:

”Esimerkiksi polkupyöräily on kuntoilulajeista ja hyötyliikkumismuodoista yksi parhaista, mutta pyöräteitä ajellessa huomaa turhaa riskinottoakin. Monelle luontainen kilpailuhenkisyys näkyy siten, että edellä ajavan pyöräilijän ohi on päästävä keinolla millä hyvänsä. Tämä ei edistä turvallista pyöräilykulttuuria. Hopulle voisi tosiaan tulla loppu maltillisella asenteella ja toiminnalla”, johtaja Risto Karhunen Finanssialan Keskusliitosta kertoo.

Karut tilastot kannustavat tapaturmatalkoisiin

Voit osallistua Tapaturmapäivään myös sosiaalisessa mediassa: vietä kiireetön hetki ja jaa siitä kuva tunnisteella #hopulleloppu. Voit osallistua keskusteluun myös tunnisteella #tapaturmapäivä.

THL:n lähteiden ja tilastokatsausten mukaan suomalaisia kuoli vuonna 2014 koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa 2 221, tieliikenneonnettomuuksissa 229 ja työpaikkatapaturmissa 26. Valtaosa tapaturmaisista kuolemista sattuu muulloin kuin työajalla ja muualla kuin tieliikenteessä. Näitä kutsutaan koti- ja vapaa-ajan tapaturmakuolemiksi.

Kansallinen koti- ja vapaa-ajan tavoiteohjelma vuosille 2014–2020 on asettanut tavoitteeksi vakavien ja kuolemaan johtavien koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrän vähenemisen 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut suunnitelman puolittaa tieliikennekuolemat vuoteen 2020 mennessä (vuoden 2010 tasosta); tavoitteesta ollaan hieman jäljessä.