Perustuslakivaliokunnan lausunto ei myötäile maksuliikenne-estoja arpajaislakiin

Maksuliikenne-estoja ei tule ottaa käyttöön

  • Maksuliikenne-estot eivät ole tehokas keino peliongelmien ratkomiseen, sillä estojen tehokkuudesta ei ole kansainvälistä tutkimusnäyttöä. Norjassa peliongelmat ovat lisääntyneet estoista huolimatta.

 

Kädet läppärillä, läppärin päällä kolme noppaa. Toisessa kädessä maksukortti.
  • Perustuslakivaliokunta katsoo, että pelivoitot kuuluvat omaisuudensuojan piiriin. Näin ollen arpajaislakiin jäisivät vain yksisuuntaiset maksuestot.
  • Yksisuuntaiset maksuestot vesittävät estojärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta entisestään. Hallintovaliokunnan tulisikin jättää maksuliikenne-estot arpajaislaista pois.
  • Estot on helppo kiertää ulkomaisilla palveluilla eivätkä ne siten torju peliongelmia tehokkaasti.
  • Lisäksi estoilla on useiden miljoonien erojen hintalappu.

Perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa arpajaislain uudistamiseen. Valiokunnan mukaan pelivoitot kuuluvat omaisuudensuojan piiriin, jolloin lakiin jää jäljelle vain yksisuuntaiset maksuliikenne-estot. Näiden vaikutus on enää hyvin pieni.

Perustuslakivaliokunta ei suhtaudu varauksetta arpajaislain uudistuksessa esitettyihin maksuliikenne-estoihin. 

Perustuslakivaliokunta huomauttaa tuoreessa lausunnossaan, ettei maksuliikenteen estojen vaikuttavuudesta ole tutkimusnäyttöä ja niiden tarkoituksenmukaisuutta on syytä tarkastella huolella. Valiokunta myös katsoo, että lakiesityksestä on poistettava saapuvien voittojen maksuestoja käsittelevä kohta, mikä vesittää entisestään maksuliikenne-estojen merkitystä. Perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa hallintovaliokunnalle torstaina 2.12.2021. 
 
Finanssiala ry:n asiantuntija Suvi Rautakorpi pitää valiokunnan huomioita erittäin tärkeinä. 

”Estot eivät ole tarkoituksenmukaisia, sillä ne eivät käytännössä ole tehokkaita tai kykene toteuttamaan lain yhtä tavoitetta eli pelihaittojen ehkäisemistä. Estot on hyvin helppo kiertää, joten estot vaikuttavat lähinnä satunnaispelaajiin, ei ongelmapelaajiin. Perustuslakivaliokunta aivan oikein kiinnittää hallintovaliokunnan huomion siihen, että estojen tarkoituksenmukaisuus ei ole oikeassa suhteessa tehokuuteen”, Rautakorpi sanoo. 

Yksisuuntaiset maksuliikenne-estot eivät ole järkeviä

Valiokunnan mielestä pelitileille maksetut pelivoitot ja niille talletetut varat kuuluvat omaisuudensuojan piiriin, sillä esimerkiksi ulkomaisten nettirahapelien pelaaminen ei ole laitonta. Lisäksi maksuliikenne-estot puuttuisivat merkittävästi omaisuudensuojaan, sillä ne estäisivät myös laillisesti ansaittujen omaisuuksien siirtämisen tilille. Tämän vuoksi lakiehdotuksesta esitetään poistettavaksi kohta, joka koskee saapuvan pelivoiton estoa. 

Saapuvaa maksuliikennettä koskevan eston poistaminen lakipykälästä tarkoittaa samalla sitä, että maksuliikenne-estoja on voitava arvioida kriittisesti uudelleen hallintovaliokunnassa. Kun estoja pystytään kiertämään, eikä voittojen kotiuttaminen ole kiellettyä, syntyy tästä epätasapainoinen kokonaisuus, joka saattaa lisätä esimerkiksi rahanpesunriskiä. 

“Yksisuuntainen maksuliikenne-esto ei ole järkevä, koska se ohjaa maksuliikennettä kolmansiin maihin. Samalla rahanpesun ja valvomattoman toiminnan riski kasvaa. Saapuvien maksuliikenne-estojen poistaminen esityksestä vähentäisi estojärjestelmän tehokkuutta entisestään vähentämättä kuitenkaan toteutukseen liittyviä kustannuksia”, Rautakorpi painottaa ja jatkaa: 

“Oikeastaan se pienikin vaikutus, joka estoilla voisi olla, heikkenisi entisestään tai jopa häviäisi kokonaan, jos voitot olisi mahdollista kotiuttaa esteettömästi.” 

Finanssiala arvioi, että yksisuuntaiset maksuliikenne-estot vauhdittaisivat suomalaisten asiakkaiden siirtymistä ulkomaisten pankki- ja maksupalveluiden käyttäjiksi. 

“Oikeastaan se pienikin vaikutus, joka estoilla voisi olla, heikkenisi entisestään tai jopa häviäisi kokonaan, jos voitot olisi mahdollista kotiuttaa esteettömästi.”
SUVI RAUTAKORPI, asiantuntija

Pelihaittoja tulee torjua, mutta maksuestot eivät ole ratkaisu

Valiokunta ei pidä Veikkauksen aseman suojaamista riittävänä perusteena näin merkittävälle omaisuudensuojan rajoittamiselle, vaikka sitä perusteltaisiin myös rahapelihaittojen ehkäisyllä ja torjunnalla. 

”Rahapelihaitat ovat aito ongelma ja niihin on syytä puuttua vakavasti. Maksuliikenne-estot eivät kuitenkaan ole tähän tehokas keino”, Rautakorpi sanoo. 
 
Myös talousvaliokunta on aiemmin antanut maksuliikenne-estoihin skeptisesti suhtautuvan lausunnon, jossa valiokunta kiinnittää huomiota puutteelliseen vaikutusarvioon kustannuksista ja saavutettavista hyödyistä. Lisäksi valiokunta nosti esille, että estojen aiheuttamat lisäkustannukset ovat merkittäviä, sillä estot vaativat muutoksia pankkien tietojärjestelmiin ja niiden ylläpitoon. 

”Finanssiala toivoo, että hallintovaliokunta tarkastelee maksuliikenne-estojen tarkoituksenmukaisuutta kriittisesti. Maksuliikenne-estojen käyttöönotosta tulisikin luopua”, Rautakorpi tiivistää.