Pihakoristeeksi 100 000 litran bensiinisäiliö

Öljy- ja biopolttoaineala ehdottaa kansallista standardia, jolla määriteltäisiin muun muassa palavien nesteiden säilytystä huoltoasemilla maan pinnalla. Finanssiala ry (FA) pitää esityksen palavien nesteiden säiliöiden turvaetäisyyksiä rakennuksista aivan liian pieninä. FA myös kritisoi, ettei esityksen valmistelussa ole kuultu pelastusalaa.

Standardiesityksessä ehdotetaan, että palavia nesteitä kuten moottoribensiiniä voisi huoltoasemilla säilyttää maan pinnalla olevissa säilöissä, joiden turvaetäisyys esimerkiksi asuinrakennuksista ja kouluista olisi hyvin pieni. Esityksessä 100 kuutiometrin (100 000 litraa) bensiinisäiliön turvaetäisyyden tarvitsisi olla vain kymmenen metriä. Nykyisin suuret määrät on säilytettävä maanalaisissa säiliöissä.

”Jos säiliö syystä tai toisesta hajoaisi, leviäisi erittäin paloherkkää nestettä kaikkialle: viemäreihin, kellareihin ja pihoille”, varoittaa FA:n johtava asiantuntija Petri Mero.

Myös säiliöille esitetyt törmäyssuojat tuntuvat Meron mielestä alimitoitetuilta. ”Esitetyt sillankaiteita muistuttavat suojat pysäyttävät kyllä henkilöauton, mutta polttoainesäiliöiden vierellä on myös paljon raskasta säiliöautoliikennettä.”

SFS:n standardit ovat suosituksia, mutta käytännössä niiden antamia raameja noudatetaan rakentamisessa. Mero muistuttaa, että aihetta on jo lainsäädännössä pohdittu: maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan palovaarallista rakennusta ei saa sijoittaa 20 metriä lähemmäksi asuinrakennuksia.

”Jostain syystä standardin valmistelussa ei ollut mukana pelastusalaa. Olisi tärkeää kuulla myös toimijoita, jotka tietävät miten esimerkiksi palava bensiini käyttäytyy, millä keinoilla se sammutetaan ja miten ihmiset evakuoidaan.”

SFS on suomalainen standardisoinnin keskusjärjestö. Standardit on tarkoitettu helpottamaan viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien elämää. Standardisoinnin tarkoitus on lisätä tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta, suojella kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpottaa kauppaa.