Piia-Noora Kauppi: Ilmastokriisin ratkaisu seuraavan vaalikauden pääteema

Finanssiala on toimialana ilmastonmuutoksen torjunnassa paljon vartijana. Vakuutusala riskin jakajana ja finanssiala suurena sijoittajana, omaisuudenhoitajana ja luotottajana ovat keskeisessä roolissa ilmastotalkoissa. Ilmastokriisin ratkaisu on otettava Finanssiala ry:n (FA) mielestä seuraavan hallituskauden ja Suomen EU-puheenjohtajakauden pääteemaksi.

”Suomalainen finanssiala on sitoutunut tukemaan toimia, joilla päästään tavoitteeseen rajata maapallon keskilämpötilan nousu enintään puoleentoista asteeseen. Finanssialan yritykset ovat sitoutuneet konkreettisiin toimiin, joilla saavutetaan kestäviä, eettisiä ja taloudellisia ratkaisuja”, Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi kertoi FA:n Pelastaako kestävä rahoitus maapallon? -tilaisuudessa maanantaina 25. maaliskuuta.

Kauppi tervehtii ilolla poliitikkojen kokemaa ilmastoherätystä. Suurin osa FA:n kyselyyn vastanneista puoluejohtajista on valmis kiristämään Suomen ja EU:n ilmastopolitiikkaa. ”Nuori sukupolvi on esimerkiksi ilmastolakollaan lähettänyt vahvan viestin meille eri alojen vaikuttajille. Suomalainen finanssiala ottaa tämän vahvan haasteen vastaan. Meidän on laajalla rintamalla nostettava kunnianhimon tasoa ilmastotalkoissa. Tulevan EU-kauden yksi tärkeimmistä päätöksistä pitää olla, että EU sopii sitovasta hiilibudjetista”, Kauppi painotti.

EU on julkaissut ensimmäiset lakiehdotukset kestävän kasvun edistämiseksi rahoituksen keinoin. ”EU:ssa on tehtävä määrätietoista työtä tulevalla EU-kaudella sen puolesta, että rahoitusta ohjataan vahvemmin tukemaan kestävää kehitystä. Esimerkiksi suuret sijoittajat ovat vaatineet jo pitempään ilmastotavoitteiden ja kestävyysnäkökohtien huomioimista investoinneissa. Tämä edellyttää. että yritysten vastuullisuusraportointia on yhtenäistettävä”, Kauppi totesi.