Pirita Ruokonen Finanssiala ry:n yhteiskuntasuhdepäälliköksi

Pirita Ruokonen aloittaa Finanssiala ry:ssä 2. toukokuuta. Kuva: Jukka Rapo

Finanssiala ry:n (FA) yhteiskuntasuhdepäälliköksi on valittu filosofian maisteri Pirita Ruokonen. Hän suunnittelee FA:n vaikuttamisen strategiaa ja toteuttaa sitä yhdessä FA:n johdon kanssa sekä osallistuu finanssityön ennakointiin ja osaamiseen liittyvään työhön. Ruokonen aloittaa 2.5.2022.

Ruokonen on vaikuttamisen ja viestinnän ammattilainen, jolla on vahva osaaminen poliittisesta päätöksenteosta. Hän on työskennellyt viimeksi pääministeri Sanna Marinin erityisavustajana valtioneuvoston kansliassa. Hänellä on kokemusta myös ministerin erityisavustajan tehtävistä liikenne- ja viestintäministeriössä. Aiemmin Ruokonen on toiminut muun muassa projekti- ja asiakkuuspäällikkönä opetusteknologiayritys Cloubi Oy:ssä.

Finanssiala ry on Ruokosen mukaan tärkeä kumppani hyvinvointiyhteiskunnassa. ”Vastuullisena finanssialan vaikuttajana FA on mukana lisäämässä suomalaista hyvinvointia. Tulevaisuuden menestys rakennetaan vastuullisuuden pohjalta, ja esimerkiksi kestävällä rahoituksella on iso merkitys ilmastonmuutoksen torjunnan ja kestävän kehityksen näkökulmasta.”

”Haluan olla edistämässä aktiivista ja rakentavaa vuoropuhelua päättäjien kesken, koska avoimella keskustelulla syvennetään käsitystä päätösten merkityksestä ja vaikutuksista koko yhteiskuntaan ja kansalaisiin”, Pirita Ruokonen toteaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan